Już wkrótce nauczanie hybrydowe

Do dnia 14 maja 2021 roku zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a następnie hybrydowo.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824) do dnia 14 maja 2021 roku zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 28 maja 2021 roku zajęcia realizowane będą hybrydowo, czyli w sposób, jaki szczegółowo określi zarządzenie nr 23/2020/2021 Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej.