Uroczyste zakończenie roku szkolnego – z dystansem (zdjęcia – chronologicznie)

Oliwia Bulasińska i Monika Makowska wytypowane do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dużo świadectw z biało-czerwonym paskiem, nagrody książkowe i dyplomy, m.in. za 100-procentową frekwencję.

Do Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rada Pedagogiczna wytypowała Oliwię Bulasińską – po raz drugi (II A) i Monikę Makowską – po raz trzeci (III A).

Świadectwa z biało-czerwonym paskiem za bardzo dobre wyniki nauczania i wzorowe zachowanie otrzymali: Maksymilian Markowski (I A), Daria Glonkowska (I B), Karina Lewicka (I C), Oliwia Bulasińska, Zuzanna Opała, Ewa Sępiak (II A), Amelia Baszewska, Kamila Jaszczak, Ewelina Szczepankowska (II B), Katarzyna Wiśniewska (II D), Monika Makowska, Aleksandra Rogozińska (III A).

Oliwia Bulasińska otrzymała dyplom i nagrodę za 100-procentową frekwencję w roku szkolnym 2020/2021.

Vivat Academia, vivant professores!

Zdjęcia: Marcin Mroczkowski, Marek Mroczkowski