Analiza dzieła sztuki rzeźbiarskiej – zeszyt przedmiotowy Maksymiliana Markowskiego (I A)

W pracowni historii sztuki prof. Marka Mroczkowskiego uczniowie klas pierwszych zajęli się także analizą rzeźby.

Dzieła wskazane do opracowania to obiekty powszechnie znane, oryginalne, różnorodne, unikatowe w skali globalnej: Skopas z Paros – „Bachantka”, Apollonios i Tauriskos z Tralles – „Byk Farnese”, tympanon portalu Bazyliki św. Marii Magdaleny w Vézelay, „Ekhard i Uta” z Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Naumburgu, Andrea del Verrocchio – „Dawid”, Gianlorenzo Bernini – „Dawid”, François Rude – „Wymarsz ochotników”, Bertel Thorvaldsen – „Trzy Gracje i Amor”, August Rodin – „Mieszczanie z Calais”, Umberto Boccioni – „Jedyna forma ciągłości w przestrzeni”, Constantin Brâncuși – „Ptak w przestrzeni”, Duan Hanson – „Młoda kobieta na zakupach”, Anish Kapoor – „Brama chmur”.