Aleksandra Rogozińska (IV A) przedstawia: ilustrowane sprawozdanie z wycieczki do Warszawy

Uczniowie naszej szkoły już na samym początku roku szkolnego 2021/2022 (03/09) wyruszyli na wycieczkę edukacyjną do stolicy. W przepełnionej informacjami oraz obrazami dzieł sztuki wyprawie uczestniczyli najaktywniejsi uczniowie ze wszystkich klas.

Pierwszym przystankiem naszego wyjazdu była wystawa Zdzisława Beksińskiego znajdującą się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Mogliśmy obejrzeć na niej ponad siedemdziesiąt oryginalnych prac artysty. Dzieła zostały pozyskane z Muzeum Historycznego w Sanoku, któremu artysta przed swoją śmiercią zapisał całą spuściznę artystyczną. Wydaje mi się, że warto pokrótce przybliżyć samą postać Zdzisława Beksińskiego – był to genialny polski inżynier, architekt, malarz, rzeźbiarz, fotografik, rysownik i grafik komputerowy, projektant polskich autobusów. Urodzony 24 lutego 1929 roku w Sanoku, zmarł tragicznie 21 lutego 2005 roku w Warszawie.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Plakatu w Wilanowie, oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, na wystawę czasową: „Ryszard Kaja (1962-2019). Polska”. Na miejscu czekała na nas przewodnik Martyna Wasielewska, która wygłosiła interesującą prelekcję na temat całego zbioru. Na wystawie znalazły się sto sześćdziesiąt trzy plakaty (początkowo artysta założył sobie, iż będzie ich wyłącznie pięćdziesiąt), ukazujące żartobliwie i celnie, potocznie kojarzone cechy charakterystyczne polskich miast i krain.

Przedostatnim punktem programu była wystawa prac Xawerego Dunikowskiego, polskiego rzeźbiarza, malarza oraz pedagoga, w Parku Rzeźby w Królikarni. Historyk sztuki oraz przewodnik z Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie Rita Twardziak wręcz erudycyjnie przedstawiła najważniejsze dzieła ekspozycji. Mogliśmy dowiedzieć się, jak twórczość artysty ewoluowała, szczególnie po traumatycznej części życiorysu – pobycie w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Ostatnim miejscem, jakie odwiedzili uczniowie naszej Szkoły, była wystawa pt. „Zimna rewolucja” w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Przewodnikami byli: Sara Herczyńska oraz Marcin Matuszewski. Ukazane zostały prace sztuki socrealizmu oraz lat 50. Architektury i sztuki krajów bloku wschodniego.

Kuratorzy wystawy Joanna Kordjak i Jérôme Bazin „[…] podejmują krytyczną refleksję na temat zachodzących wówczas przemian, obrazując ich skalę i dynamikę za pomocą materiału wizualnego z dziedziny malarstwa, fotografii, filmu, wzornictwa i architektury. Obejmuje on ponad 400 prac z sześciu krajów dawnego bloku wschodniego: Polski, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii i Węgier” https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/cold-revolution

W imieniu wszystkich uczniów biorących udział w wycieczce chciałabym podziękować Profesorowi Maciejowi Jeziórskiemu, organizatorowi tego świetnego wyjazdu oraz Profesorom Michałowi Piotrowi Bukowskiemu i Dominikowi Mikołajczykowi za sprawowanie opieki nad naszą młodzieżą.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Rogozińska, klasa IV A