Zajęcia w szkole w systemie zdalnym

W dniach od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkole odbywać się będą w systemie zdalnym.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 roku.

Oznacza to, że przez trzy dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady cztery dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny.

Po 9 stycznia 2022 roku nastąpi powrót do nauczania stacjonarnego.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000230101.pdf