Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, bezpłatnej szkoły artystycznej z uprawnieniami szkoły publicznej kończącej się państwowym egzaminem dyplomowym i maturalnym.

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

bezpłatnej szkoły artystycznej z uprawnieniami szkoły publicznej

kończącej się państwowym egzaminem dyplomowym i maturalnym

 

W związku z dużą liczbą kandydatów pragnących podjąć naukę w I Prywatnym Liceum Sztuk
Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku szkoła planuje realizację harmonogramu
rekrutacji w taki sposób, by zajęcia badające predyspozycje plastyczne kandydatów przeprowadzić
ściśle z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemicznej.

Zebranie organizacyjne, połączone ze zwiedzaniem pracowni artystycznych i klas ogólnokształcących,
nastąpi na pierwszym spotkaniu Dyrektora Szkoły z kandydatami i rodzicami w sali wystawowej I
Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego przy ulicy Henryka Sienkiewicza
26 w Płocku w dniu 19 marca 2022 roku, z zachowaniem wskazanych przez Ministra Zdrowia i
Głównego Inspektora Sanitarnego aktualnych obostrzeń epidemicznych.

Harmonogram zajęć badających predyspozycje plastyczne kandydatów

19 marca 2022 roku – zajęcia z zakresu rysunku. Kandydaci przygotowują i przynoszą ze sobą
następujące materiały: biały brystol 50 x 70 cm, zestaw ołówków miękkich i twardych.

26 marca 2022 roku – zajęcia z zakresu rysunku, materiały plastyczne, jak tydzień wcześniej.

2 kwietnia 2022 roku – zajęcia z zakresu malarstwa. Kandydaci przygotowują i przynoszą ze sobą
następujące materiały: tektura 3-4 milimetrowa zagruntowana białą farbą, zestaw farb akrylowych,
zestaw pędzli o różnej grubości.

9 kwietnia 2022 roku – zajęcia z zakresu malarstwa, materiały plastyczne, jak poprzedniego tygodnia.

23 kwietnia 2022 roku – zajęcia z zakresu malarstwa, materiały jak poprzedniego tygodnia.
Dokańczanie prac i przygotowanie do prezentacji.

7 maja 2022 roku – zajęcia z zakresu kompozycji przestrzennej. Materiały zostaną podane w zależności
od tematu.

14 maja 2022 roku – zajęcia zakresu z kompozycji przestrzennej. Materiały zostaną podane w
zależności od tematu prac.

21 maja 2022 roku – ogłoszenie wyników oraz rozdanie zaświadczeń o przyjęciu do szkoły artystycznej.

Zajęcia stacjonarne będą się odbywać w soboty w godzinach od 9:00 do 11:00 w specjalistycznych
pracowniach artystycznych I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 26, z uwzględnieniem wskazanych przez Ministra Zdrowia i
Głównego Inspektora Sanitarnego aktualnych obostrzeń epidemicznych.