Klasa III C podczas studiów nad rzeźbą sakralną i sepulkralną w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Nadrabiamy pandemiczne zaległości wycieczkowe. Tym razem klasa III C podczas studiów nad romańską, renesansową i akademicką rzeźbą sakralną i sepulkralną w tysiącletniej Katedrze Płockiej.

W programie Romańskie Drzwi Płockie fundacji biskupa Aleksandra z Malonne, renesansowe nagrobki starosty płockiego Andrzeja Sieprskiego z małżonką dłuta Santi Gucciego, kanclerza Królestwa Polskiego, współpracownika Zygmunta II Augusta, Henryka I Walezego i Stefana I Batorego, biskupa płockiego Piotra Dunin Wolskiego, wojewody płockiego Stanisława Krasińskiego, tympanon fundacyjny dłuta Piusa Welońskiego.

Wycieczka edukacyjna pod kierunkiem historyka sztuki prof. Marka Mroczkowskiego. Referat przygotował i przedstawił Piotr Przeczewski. Fotografie Heleny Mieszkowicz.