Jego Ekscelencja Biskup Płocki ks. dr Piotr Libera z Medalem Diecezji Płockiej dla I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

25. uroczystość wręczenia świadectw ukończenia I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku zaszczycił swą obecnością Jego Ekscelencja Biskup Płocki ks. dr Piotr Libera.

W swej wypowiedzi pogratulował absolwentom sukcesu, podkreślił też swoje zainteresowanie sztukami pięknymi. Dyrektor Małgorzacie Mroczkowskiej przekazał medal Diecezji Płockiej wybity w 20. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Płocka (1991).

Dostojnemu gościowi towarzyszył Sekretarz Biskupa Płockiego, Dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku ks. kan. Jarosław Mokrzanowski.

Zdjęcia: artysta plastyk prof. Adam Bębenista, prof. Marek Mroczkowski.