Aleksandra Rogozińska (IV A), Paulina Sobiecka (III D), Krystyna Krzewska (I B) wyróżnione w VI Ogólnopolskim Biennale Plakatu Szkół Plastycznych „Jednym słowem”

Konkursowe prace oceniali naukowcy z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Plakaty Aleksandry Rogozińskiej (IV A), Pauliny Sobieckiej (III D), Krystyny Krzewskiej (I B) jury zakwalifikowało do udziału w wystawie VI Ogólnopolskiego Biennale Plakatu Szkół Plastycznych „Jednym słowem”.

Organizatorem konkursu, w którym uczestniczyło dwadzieścia osiem liceów sztuk plastycznych, było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie we współpracy z Zespołem Szkół Plastycznych w Gdyni.

Plakaty powstały pod kierunkiem artysty plastyka prof. Macieja Jeziórskiego.