II Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” – w Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego – Mapie Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Pozostały dwa tygodnie pracy, gdyż termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 21 października 2022 roku. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy pokonkursowej – Płocka Galeria Sztuki, dnia 18 listopada 2022 roku, godz. 12:00 CET.

https://szkolnictwoartystyczne.mkidn.gov.pl/index.php?page=calendar.Event&id=2434#