Czwarte warsztaty projektowe naszego absolwenta mgr. inż. arch. Sebastiana Jędrzejewskiego

Czwarte już warsztaty w ramach specjalizacji aranżacja wnętrz poprowadził Sebastian Jędrzejewski, który w czerwcu obronił pracę magisterską na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Absolwent słynnego płockiego Plastyka (2016) to między innymi laureat III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” (Płock 2014), I Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka” (Łódź 2015), Stypendysta Prezesa Rady Ministrów (2014, 2015).

Tytuł zawodowy inżyniera architekta uzyskał pracą dyplomową „Azyl dla drapieżnych zwierząt kotowatych w Płocku” (2021), wyróżnioną przez prestiżowy, promujący polski design i polskich projektantów kwartalnik WhiteMAD.

Obroną pracy „Ogrody Działkowe. Koncepcja zagospodarowania w kontekście potrzeb współczesnego społeczeństwa na przykładzie ROD Bielniki w Poznaniu” uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta. Obydwie prace obronił na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Sebastiana Jędrzejewskiego jako uważnego słuchacza znajdziemy w filmie (0:22) promującym studia na kierunku Architektura Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu https://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-architektury-i-wzornictwa/architektura/.

Zajęcia zorganizował prof. Maciej Jeziórski. Nasz gość jest wzorem absolwenta wspomagającego swą wiedzą i doświadczeniem kształcenie i wychowanie młodszych pokoleń uczniów.

Zdjęcia: Maciej Jeziórski, Marek Mroczkowski