Jury II Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” i zespół wsparcia technicznego

Obrady w Galerii PRZYSTAŃ I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Zdjęcia: artysta fotograf Adam Bębenista.

Na zdjęciach (od lewej): historyk sztuki Marek Mroczkowski, Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. zw. dr hab. Tomasz Milanowski, b. Dziekan Wydziału Malarstwa, b. Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Kierownik Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. zw. Jacek Dyrzyński, twórca i b. Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obecnie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. zw. dr hab. Jan Rylke, artysta plastyk Maciej Jeziórski, Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. zw. dr hab. Axel Schwerk, artysta plastyk Dominik Mikołajczyk, Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska, artysta plastyk Magdalena Sikorska-Tokarska, matematyk i informatyk Michał Bukowski.

Zdjęcia: Adam Bębenista