Krystyna Krzewska (II B), Aleksandra Rogozińska (IV A, obecnie studentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Paulina Sobiecka (IV D) – wyróżnione w VI Ogólnopolskim Biennale Plakatu Szkół Plastycznych

Nasze uczennice zostały wyróżnione udziałem w wystawie prac VI Ogólnopolskiego Biennale Plakatu Szkół Plastycznych w Gdyni, prof. Maciej Jeziórski – dyplomem uznania „za artystyczną opiekę oraz przygotowanie uczniów”.

W konkursie uczestniczyło 339 prac z 28 liceów sztuk plastycznych. Szósta edycja biennale przebiegała pod hasłem „Jednym słowem”.

Pracom jury przewodniczył prof. dr hab. Sławomir Kosmynka z Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej i Typografii Mediów Cyfrowych Instytutu Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Organizatorzy: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni.