Harmonogram bezpłatnych zajęć artystycznych przygotowujących do nauki od roku szkolnego 2023/2024 w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Nauka przedmiotów ogólnokształcących i plastycznych w bezpłatnej szkole artystycznej z uprawnieniami szkoły publicznej (rok założenia 1993) kończy się państwowym egzaminem dyplomowym i maturalnym.

Harmonogram bezpłatnych zajęć artystycznych i rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku,
bezpłatnej szkoły artystycznej z uprawnieniami szkoły publicznej (rok założenia 1993)
kończącej się państwowym egzaminem dyplomowym i maturalnym

Zajęcia artystyczne dla kandydatów odbywać się będą w soboty w godzinach 9.00 – 11.00. Celem zajęć jest zbadanie predyspozycji plastycznych młodzieży ubiegającej się o przyjęcie do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Zebranie organizacyjne, połączone ze zwiedzaniem pracowni artystycznych i klas ogólnokształcących, nastąpi w dniu 18 marca 2023 roku na pierwszym spotkaniu Dyrektora Szkoły z kandydatami i rodzicami w Galerii PRZYSTAŃ mieszczącej się w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 26 w Płocku.

18 marca 2023

Spotkanie organizacyjne z Dyrektorem Szkoły. Omówienie zasad rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentacja pracowni specjalistycznych.
Zajęcia z zakresu rysunku. Kandydaci przynoszą ze sobą następujące materiały: biały brystol 50 x 70 cm, zestaw ołówków, gumki, żabki do zaczepienia papieru na sztaludze.

25 marca 2023

Rysunek martwej natury – materiały jak na poprzednich zajęciach. Ocena prac rysunkowych.

1 kwietnia 2023

Zajęcia z zakresu malarstwa. Kandydaci przynoszą: tekturę 50 x 70 cm o grubości 3-4 milimetrów (w domu zagruntowane biała farbą), zestaw farb akrylowych, zestaw pędzli, naczynie na wodę, plastikowy talerzyk.

15 kwietnia 2023

Malarstwo – martwa natura farbami akrylowymi (materiały jak na poprzednich zajęciach). Ocena prac malarskich.

22 kwietnia 2023

Malarstwo – martwa natura ćwiczenia (materiały jak wyżej).

29 kwietnia 2023

Zajęcia z zakresu kompozycji przestrzennej. Materiały będą podane 22 kwietnia 2023 roku.

13 maja 2023

Badanie wiedzy z zakresu różnych dziedzin sztuk plastycznych (poziom szkoły podstawowej).

20 maja 2023

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie zaświadczeń o przyjęciu do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

https://plastyk-plock.pl/index.php/rekrutacja/