Nina Karol (IV A), Ewelina Szczepankowska, Malwina Wasilewska (IV B) – w Lublinie

Uczennice klas czwartych otrzymały dyplomy uznania Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów liceów sztuk plastycznych.

Prace konkursowe wykonywane były w siedzibie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, a oceniało jury pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. dr. hab. Tomasza Milanowskiego.

Naszym artystkom w wyprawie do Lublina towarzyszyli prof. Dominik Mikołajczyk i prof. Anna Wojnarowska.