Lekcja historii sztuki – z referatem Angeliki Malinowskiej, Natalii Woźniak (III A) i udziałem historyka sztuki ks. kan. Stefana Cegłowskiego.

Renesansowa i manierystyczna rzeźba sepulkralna w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku stała się tematem wycieczki edukacyjnej klasy III A – na dzień przed sprawdzianem.

Po zabytkach w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oprowadziły Angelika Malinowska i Natalia Woźniak (III A) oraz ksiądz kanonik Stefan Cegłowski, proboszcz parafii św. Zygmunta, wykładowca historii sztuki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, który udostępnił też uczniom prezbiterium z polichromią patrona I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych Władysława Drapiewskiego.

Na zdjęciach wzorowane na wawelskich nagrobki: wojewody rawskiego i starosty płockiego Andrzeja Sieprskiego i jego żony Katarzyny (prawdopodobnie Santi Gucci, lub jego krakowski warsztat), sekretarza króla Aleksandra Jagiellończyka i biskupa płockiego Jakuba Buczackiego oraz kanclerza wielkiego koronnego króla Stefana Batorego i biskupa płockiego Piotra Dunin Wolskiego, wojewody płockiego i deputata Trybunału Skarbowego Koronnego Stanisława Krasińskiego, a także katedralne prezbiterium.

Zdjęcia: ks. Stefan Cegłowski, Angelika Malinowska, Marek Mroczkowski