Germain Pilon, Zmartwychwstanie Chrystusa, ok. 1572, marmur, 215 cm, Musée du Louvre

Grupa przeznaczona do kaplicy grzebalnej Henryka II Walezjusza w Saint-Denis, rozbita przez „cnotliwych czcicieli rozumu” (Paweł Jasienica, Rozważania o wojnie domowej, 1969) podczas rewolucji francuskiej, złożona w 1933 roku.

Figura Chrystusa przeniesiona z kościoła Saint-Paul-Saint-Louis (1933), figury żołnierzy z Musée National des Monuments Français (1821).