Wizyta twórców i naukowców z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

W sali wystawowej szkolnej Galerii Przystań prezentowali swoją uczelnię goście z Wydziału Malarstwa, Wydziału Scenografii, Wydziału Sztuki Mediów i Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

W pierwszej części dr Maciej Czyżewski i dr Katarzyna Dyjewska z Wydziału Malarstwa spotkali się z uczniami ze specjalizacji techniki malarskie i projektowanie graficzne oraz przeprowadzili korekty ich prac.

Z kolei dr hab. prof. ASP Katarzyna Proniewska-Mazurek z Wydziału Scenografii, mgr Dorota Kozieradzka z Wydziału Sztuki Mediów oraz mgr Diana Kułakowska i mgr Katarzyna Pisarska z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki spotkały się z uczniami ze specjalizacji aranżacja wnętrz i fotografia.

Naukowcy i twórcy zaprezentowali swoje wydziały, omówili programy i przedmioty studiów, przedstawili wymagania stawiane kandydatom, scharakteryzowali profil studenta uczelni artystycznej, tematy realizowanych zadań i przykładowe prace, a także przybliżyli perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów.

Zajęcia zorganizował prof. Maciej Jeziórski.

Zdjęcia: prof. Adam Bębenista