Wycieczka edukacyjna do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

XIX-wieczne założenie parkowo-dworskie z pałacem Józefa Brandta, najważniejszego przedstawiciela sztuki polskiej w Monachium, galeriami „Kaplica”, „Wozownia”, „Oranżeria” i Muzeum Rzeźby Współczesnej.

Centrum Rzeźby Polskiej gromadzi prace tak znanych twórców polskich, jak Magdalena Abakanowicz, Mirosław Bałka, Bronisław Chromy, Władysław Hasior, Jerzy Jarnuszkiewicz, Alfons Karny, Katarzyna Kobro, Konstanty Laszczka, Adam Myjak, August Zamoyski, Gustaw Zemła.

W prezentacjach uczestniczą też inni twórcy rangi światowej, jak np. Anish Kapoor (IND, GBR), którego wystawa „Anish Kapoor” właśnie dobiegła końca. Obecnie trwa wystawa „Memory of Love” – autorem jest Sam Havadtoy (HUN, GBR).

W zespole pałacowo-parkowym znajduje się Dom Rzeźbiarza, odlewnia, kuźnia, stolarnia, pracownia ceramiczna. Organizowane jest Triennale Młodych. Program własny Centrum Rzeźby Polskiej to „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Wyjazd zorganizowała prof. Małgorzata Roczeń (chemia), z udziałem prof. Wiesława Nadrowskiego (rzeźba).

Zdjęcia: Małgorzata Roczeń