Dyplomy jubileuszowe z okazji 35-lecia członkostwa w Towarzystwie Naukowym Płockim (1987-2022)

Dyplomy „z serdecznymi gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej współpracy” dla Marka Mroczkowskiego i Małgorzaty Mroczkowskiej wręczył Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski, rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Tegoroczne zwyczajne walne zebranie członków TNP prowadził prof. dr hab. Leszek Zygner. Założone w 1820 roku przez senatora Królestwa Polskiego ks. bp. Adama Michała Prażmowskiego (prezesura), Kajetana Morykoniego, Wincentego Hipolita Gawareckiego Towarzystwo Naukowe Płockie należy do najstarszych towarzystw naukowych w Polsce

W zbiorach Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego znajdują się dzieła unikatowe, między innymi pierwsze wydanie epokowego dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” (Norymberga 1543) kan. Mikołaja Kopernika i pierwsze kompletne wydanie arcydzieła sztuki europejskiej „Los Caprichos” (Madryt 1799) Francisca Goi y Lucientesa.