Wykład Andrzeja Zygmuntowicza, przewodniczącego Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików

Uczniowie zainteresowani fotografią artystyczną uczestniczyli w spotkaniu z wybitnym fotografikiem, specjalizującym się w fotografii kreacyjnej, akcie, dokumencie, martwej naturze.

Wydarzenie odbyło się w ramach III Płockich Dni Fotografii. Spotkanie otworzyli dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego Małgorzata Mroczkowska i prezes Fundacji Fotografia Polska Henryk Malesa.

Tematem wykładu były „Nowe techniki fotograficzne”. W latach 1991 – 1993 Andrzej Zygmuntowicz był prezesem, obecnie jest również wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików. Pełni też funkcję koordynatora historii fotografii, fotografii reklamowej, studyjnej, w kulturze wizualnej, współczesnej, mediach i in. – przedmiotów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

https://usoswebtest.wnpism.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=145929

Zdjęcia: Adam Bębenista, niektóre Marek Mroczkowski