Maja Romanowska (obecnie III B) i referat na temat Drzwi Płockich, arcydzieła romańskiej metaloplastyki

Wycieczka studyjna do Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku, gdzie znajduje się wierna kopia Drzwi Płockich z fundacji biskupa Aleksandra z Malonne.

Uczniowie mieli sposobność poszerzenia wiedzy na temat źródeł ikonograficznych, typów przedstawień, perspektywy hieratycznej, rodzajów bordiur, technik odlewniczych w brązie, funkcji romańskich Drzwi Płockich, starszych od Drzwi Gnieźnieńskich.

Dzieło zostało odlane w brązie w magdeburskim warsztacie Riquinusa i Waismutha („Riquin me fecit”) w latach 1152–1154, jest zatem starsze od Drzwi Gnieźnieńskich. Zrabowane jeszcze w średniowieczu, obecnie znajduje się w murach soboru św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim w Rosji.

Dzięki staraniom Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego dr. inż. Jakuba Chojnackiego w Płocku znajduje się wierna kopia z brązu, zawieszona dnia 23 listopada 1981 roku, poświęcona przez Prymasa Polski arcybiskupa Józefa Glempa podczas uroczystości dnia 28 lutego 1982 roku.

Zdjęcia: Marek Mroczkowski