XVIII Ogólnopolskie Seminarium Nauczycieli Historii Sztuki

W seminarium wzięli udział Marek Mroczkowski (także zdjęcia) i Karolina Wilczyńska. Dzień pierwszy – Królikarnia, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

Studia seminaryjne odbyły się w klasycystycznym pałacu projektu Dominika Merliniego (1786), inspirowanego renesansową Villą Rotonda Andrei Palladia w Vicenzie, z zachowanym budynkiem kuchni, bryłą i dekoracją inspirowanym grobowcem Cecylii Metelli przy rzymskiej Via Appia.

Pałac zniszczony przez Niemców (1939), skonfiskowany przez komunistów (1945), do dziś nie powrócił do prawowitych właścicieli, rodziny Krasińskich, wolne sądy w Warszawie rozpatrują sprawę przywrócenia własności już 10 lat.

W programie pierwszego dnia seminarium Magazyny Studyjne Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego oraz Park Rzeźby.