Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Biskup Płocki, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka – patroni honorowi XXX-lecia I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

Z przyjemnością informujemy, że nad obchodami Jubileuszu XXX-lecia I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku patronat honorowy objęły najbardziej znaczące osobistości administracji państwowej, samorządowej i diecezjalnej na Mazowszu.

W imieniu Wojewody Mazowieckiego dr. Tobiasza Bocheńskiego list do Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej skierował Dyrektor Biura Wojewody Łukasz Ślusarz, który napisał m.in.: „Powodem do wielkiego szacunku jest także różnorodność i wysoki poziom artystyczny podejmowanych przez Państwa inicjatyw, które służąc doskonaleniu talentów młodych ludzi, zyskały rangę wydarzeń o znaczeniu kulturotwórczym dla regionu i całego kraju”.

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika list do Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej skierowała Dyrektor Kancelarii Marszałka Magdalena Flis, która napisała m.in.: „gratuluję jubileuszu szkoły […] będącego okazją do podsumowania dokonań uczniów i nauczycieli, a także kształtowania wśród młodych mieszkańców Mazowsza postaw patriotyzmu i odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe”.

List informujący o objęciu patronatem honorowym obchodów Jubileuszu XXX-lecia I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku wystosował na ręce Dyrektor Szkoły Małgorzaty Mroczkowskiej Jego Ekscelencja Biskup Płocki ks. bp dr Szymon Stułkowski, w którym życzył „udanych obchodów, w czasie których nie zabraknie również przeżyć duchowych”.

O przyjęciu patronatu honorowego nad obchodami Jubileuszu XXX-lecia I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku również osobistym listem poinformował Starosta Powiatu Płockiego Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz.

Nad obchodami Jubileuszu XXX-lecia I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku patronat honorowy objął także Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. W liście skierowanym do Dyrektor Szkoły Małgorzaty Mroczkowskiej napisał m.in.: „Niezmiernie się cieszę, że świętując ważne dla szkoły wydarzenie pamiętają Państwo o integracji z lokalną społecznością. Doceniając działalność Państwa placówki mającej wpływ na rozwój kultury i sztuki naszego miasta, regionu, kraju i poza jego granicami obejmę jubileusz honorowym patronatem”.