Przed inauguracją Jubileuszu XXX-lecia I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku

Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości ks. kan. Stefan Cegłowski oprowadził uczniów po Skarbu Katedralnym prezentowanym w Muzeum Diecezjalnym im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku

Obecny Proboszcz Parafii Katedralnej, „Płocczanin Roku 2015”, wcześniej jako Dyrektor Muzeum przeprowadził remont kapitalny obiektu z dofinansowaniem UE (2009-2013), jest też, po studiach historii sztuki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Monachium, wykładowcą historii sztuki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (rok zał. 1594).

Następnie ks. kan. Stefan Cegłowski przybliżył zgromadzonym walory artystyczne Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego krucyfiksu, złożonego z XVI-wiecznej rzeźby Chrystusa rozpiętej na zdobionym symbolami Ewangelistów XIX-wiecznym krzyżu z Imielnicy.

Zdjęcia: Mariusz Młynarkiewicz