Zarys dziejów i osiągnięć I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku w XXX-leciu Szkoły

Zarys historii oraz informacje dotyczące projektowania Sztandaru Szkoły i Medalu XXX-lecia „Pro Patria et Arte” przedstawił Michał Bukowski na podstawie tekstu opracowanego przez Marka Mroczkowskiego.

Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność autora wystąpienia zarys dziejów i osiągnięć I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku oraz naczelne założenia weksylologiczne Sztandaru Szkoły i numizmatyczne Medalu XXX-lecia „Pro Patria et Arte” odczytał Michał Bukowski

Szczególny aplauz wywołał fragment dotyczący wielokrotnych laureatów Stypendium Prezesa Rady Ministrów, w tym absolutnej rekordzistki Oliwii Bulasińskiej (V A), czterokrotnej laureatki Stypendium Naukowego Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcia: Mariusz Młynarkiewicz