Dyplomy uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dla Małgorzaty Mroczkowskiej i Marka Mroczkowskiego z okazji Jubileuszu XXX-lecia I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał Małgorzacie Mroczkowskiej i Markowi Mroczkowskiemu dyplomy uznania „w podziękowaniu za wieloletnie, rzetelne i efektywne zarządzanie placówką oraz cenny wkład wniesiony w jej rozwój”.

Dyplomy uznania otrzymali też Bożena Piórkowska, Edyta Szymczak, Ewa Wiśniewska, Piotr Wiśniewski, Ewa Wojtysiak-Szczepańska, Bożena Żaglewska „w podziękowaniu za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dla sprawnego funkcjonowania placówki oraz jej rozwoju”.

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dyplomy wręczyła Radna Rady Miasta Płocka w VIII kadencji samorządu 2018-2024 Anna Derlukiewicz.

Zdjęcia: Mariusz Młynarkiewicz