Zarząd Szkoły i Rada Pedagogiczna – z honorami dla Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej

Jubileusz Szkoły to także okazja do uczczenia jubileuszu trzydziestu lat pełnienia funkcji dyrektora i czterdziestu lat pracy pedagogicznej Małgorzaty Mroczkowskiej.

Z tej racji Rada Pedagogiczna I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego uhonorowała dostojnego jubilata, a przy tym rekordzistę w skali kraju, kwiatami i portretem autorstwa Dominika Mikołajczyka.

Zarząd Szkoły podjął decyzję o przyznaniu Dyrektor Małgorzacie Mroczkowskiej Medalu XXX-lecia Pro Patria et Arte „w uznaniu szczególnych zasług na rzecz I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego”.

Zdjęcia: Mariusz Młynarkiewicz