Prof. Maciej Jeziórski – nauczycielem dyplomowanym

Prof. Maciej Jeziórski stanął przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i z maksymalną liczbą punktów uzyskał pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego.

Warto przy tej okazji poinformować, że w lipcu br. prof. Michał Bukowski i prof. Marcin Mroczkowski zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, również z maksymalną liczbą punktów, które przyznała Państwowa Komisja Egzaminacyjna Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Posiedzenie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie postępowania na stopień awansu zawodowego prof. Macieja Jeziórskiego odbyło się w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Obradom przewodniczył Wizytator Regionu XVI Mazowieckiego jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W składzie komisji, obok dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji i Nauki, zasiadała Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska, również ekspert Ministra Edukacji i Nauki.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i gratulacjach dla nauczyciela dyplomowanego Macieja Jeziórskiego, członkowie komisji wyrazili słowa uznania dla Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej. Zgodnie podkreślono, że na tle zarządów szkół plastycznych w Polsce pełni funkcję dyrektora wyróżniająco, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.