Dyplom Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego dla Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej

Dyrektor „Szkoły z kulturą”, I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska – z dyplomem 6. Gali Czytelnika.

Dyplom Dyrektor Małgorzacie Mroczkowskiej za „wkład, poparcie i pasję, która sprawia, że kręci się kultura, a ludzi kręcą kultury wdzięki”, przyznała Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego Joanna Banasiak.