Kondycja oficjalnego konta Plastyka na FB – „doskonała”

Z przyjemnością odczytaliśmy komunikat Facebooka: „Kondycja strony: doskonała. W porównaniu z podobnymi stronami o dużej aktywności”.

Facebook proponuje działania, by kondycję strony jeszcze poprawić. Red. FP/FB nie widzi potrzeby.

Źródło: Meta Platforms, Menlo Park, US-CA.

Ilustracja: zrzut ekranu 2023-12-16.