„Janowi Matejce wdzięczni uczniowie” – dedykacja z autoportretem Aleksandra Mroczkowskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie

Autoportrety Aleksandra Mroczkowskiego, Władysława Rossowskiego, Franciszka Żmurki, Szymona Buchbindera, Emanuela Herncisza wraz z dedykacją na palecie – są w Domu Jana Matejki przy ulicy Floriańskiej 41.

Swemu nauczycielowi i mistrzowi Janowi Matejce tę oryginalną pamiątkę podarowali młodzi malarze dnia 26 czerwca 1881 roku. Dzieło wykonane w technice olejnej, z wykorzystaniem farb olejnych i drewna, o wymiarach 94 x 66 cm, znajduje się w kamienicy przy ulicy Floriańskiej 41 gdzie urodził się, mieszkał z rodziną, tworzył i zmarł malarz, który ukształtował tożsamość narodową nowoczesnych Polaków.

W zabytkowym budynku muzeum poświęcone Janowi Matejce założono już w 1895 roku, od 1904 roku stanowi Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Wśród zgromadzonych obrazów najciekawsze wydają się być m.in. „Wnętrze grobu Kazimierza Wielkiego” (1869), szkic do obrazu „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” (1873) – słynny oryginał z Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wypożyczyła niedawno National Gallery w Londynie (2021).

Zwraca uwagę wybitny kompozycyjnie szkic do nieukończonego obrazu „Carowie Szujscy na sejmie warszawskim” (1892), który jako „Hołd ruski” – obok „Hołdu pruskiego” – miał ukazywać potęgę Rzeczypospolitej i krzepić serca pod zaborami.

https://zbiory.mnk.pl/pl/wyniki-wyszukiwania/katalog/179407

https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/past/conversations-with-god-jan-matejkos-copernicus