Warsztaty on-line (ClickMeeting) dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców/prawnych opiekunów

Celem warsztatów jest wspomaganie pracy szkół artystycznych w zakresie dbałości o psychofizyczne funkcjonowanie uczniów. Organizatorem jest Dział Doskonalenia i Dokształcania Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Warsztaty on-line (ClickMeeting) dla uczniów szkół artystycznych:

1. Pracuję nad sobą i zmieniam nawyki (27 marca, 18:00-19:30).

2. Techniki zapamiętywania (18 kwietnia, 18:00-19:30 ).

3. Jak wyzwolić się ze spirali lęku i zamartwiania się? (27 maja, 18:00-19:30).

 

Warsztaty on-line (ClickMeeting) dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów szkół artystycznych:

1. Kiedy i gdzie szukać pomocy specjalistycznej dla swojego dziecka? (20 marca, 18:00-19:30).

2. Smartfon – przyjaciel czy wróg mojego dziecka? (25 kwietnia, 18:00-19:30).

3. Moje dziecko ma dysleksję, jak mu pomóc? (16 maja, 18:00-19:30).

https://www.gov.pl/web/cea/warsztaty-psychologiczno-pedagogiczne-dla-uczniow-szkol-artystycznych-oraz-ich-rodzicowprawnych-opiekunow1?fbclid=IwAR1jjRIHzyX9TZZeaRZxTh2mzz3djo8Y1QKY8nSyZilN_CVDemqsmgndO2g