„Dla Natalii z ogromnym podziękowaniem za ilustracje i wsparcie”

Dedykacja dr. hab. Macieja Kołodziejskiego dla Natalii Kujawy (III B) za udział w oprawie plastycznej publikacji wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2024 roku.

„Implementacja wybranych założeń teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona do praktyki kształcenia słuchu uczniów szkoły muzycznej pierwszego stopnia” dr. hab. Macieja Kołodziejskiego, z rysunkami Natalii Kujawy, która oprócz talentów plastycznych przejawia również muzyczne, uczęszcza bowiem równocześnie do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku.

Autorem jest doktor habilitowany nauk społecznych Maciej Kołodziejski. Do 2023 roku pracował na stanowisku profesora uniwersytetu w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie jest profesorem uczelni na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku, nauczycielem przedmiotów teoretyczno-muzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Wymiany Akademickiej, rzeczoznawcą podręczników do muzyki MEN oraz członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona w Bydgoszczy.