Prezydent RP prof. dr hab. Lech Kaczyński nadał Annie Żółtowskiej Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Dnia 13 października 2009 roku w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku odbyła uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Odznaczenia nadane wybitnym nauczycielom i organizatorom oświaty przez Prezydenta RP prof. dr. hab. Lecha Kaczyńskiego i Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall wręczali Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik i Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Wśród zaproszonych gości byli m.in. związani z Płockiem parlamentarzyści – Senator RP Eryk Smulewicz i Posłowie RP Jolanta Szymanek Deresz, Wojciech Jasiński, Andrzej Nowakowski, a także Starosta Płocki Michał Boszko i Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Piotr Kubera.

Na wniosek Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej Prezydent RP prof. dr hab. Lech Kaczyński przyznał Złoty Medal za Długoletnią Służbę Annie Żółtowskiej, która od 1993 roku pracuje w Logos Sp. z o. o. na stanowisku głównej księgowej. Dbając o status, dobre imię i rozwój firmy prowadzi księgowość trzech różnych typów szkół: I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Gimnazjum w Płocku oraz trzydziestu dwóch zatrudnionych pracowników. Jest wybitnym specjalistą w zakresie prowadzenia spółki prawa handlowego, a także w zakresie działalności jednostek oświatowych. Sumiennie i odpowiedzialnie prowadzi finanse wymienionych szkół, w szczególności starannie i wzorowo rozlicza subwencje budżetowe.

Anna Żółtowska jest cenionym pracownikiem Logos Sp. z o. o. jako świetny organizator i doświadczony ekonomista. Pod jej kierownictwem spółka osiąga wymierne sukcesy, także finansowe, dzięki czemu właściciel może przeznaczać prawidłowo generowane zyski na dalszy rozwój szkół niepublicznych. Szczególnym osiągnięciem było sprawne finansowanie ogromnego przedsięwzięcia budowlanego, jakim był remont kapitalny, a następnie rewitalizacja trzykondygnacyjnego zabytkowego obiektu, przekazanego w użytkowanie przez Radę Miasta Płocka z przeznaczeniem na siedzibę szkół. Dzięki temu powstały w centrum miasta nowoczesne warunki materialne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i artystycznych, m.in. pracownie przedmiotowe i biblioteki klasowe, a w szczególności specjalistyczne pracownie artystyczne – rzeźby, malarstwa, rysunku, fotografii, reklamy wizualnej oraz sala wystawowa (2004).

Anna Żółtowska systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła m.in. kursy i seminaria „Marketing w kulturze (2002), „Podatek VAT a działalność kulturalna” (2004), „Zakres praw i obowiązków głównego księgowego” (2004). Potrafi doskonale spożytkować nabywaną wiedzę i umiejętności, czego wzorowym przykładem może być wykorzystanie kompetencji uzyskanych w szkoleniu „Fundusze strukturalne. Przygotowanie projektu i wypełnianie wniosku” (2004) do pozyskania przez właściciela w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego najnowocześniejszej w chwili obecnej pracowni komputerowej dla I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Gimnazjum (2008).

Od początku istnienia Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego (1979) Anna Żółtowska pracowała na stanowisku głównej księgowej, wprowadzając w latach 80. ub. wieku program racjonalnej gospodarki finansowej, co miało duży wpływ na utrzymanie działalności orkiestry. W latach 70. i 80. była członkiem Komisji Kultury przy Wojewodzie Płockim, przewodniczyła Komisji Inwentaryzacyjnej przy Kuratorium Oświaty w Płocku, działała też z powodzeniem w kierunku poprawienia warunków bytowych podopiecznych w Domach Dziecka w Płocku. W latach 1990-1994 była cenionym członkiem społecznym Komisji Inwentaryzacyjnej przy Radzie Miasta Płocka oraz członkiem Komisji Budżetu Miasta Płocka.

Jest członkiem Płockiego Towarzystwa Muzycznego im. Wacława Lachmana. Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999), posiada wyróżnienia Prezydenta Płocka, Wojewody Płockiego, Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Kultury i Sztuki, odznakę Zasłużony Działacz Kultury.