MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – PO RAZ TRZECI PATRONEM HONOROWYM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”

Do kancelarii I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku napłynęła korespondencja Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/struktura-ministerstwa/biuro-ministra.php). W piśmie skierowanym dnia 27 października 2010 roku na ręce Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej Dyrektor Biura Ministra Zofia Wileńska napisała: Mam przyjemność poinformować Panią, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski wyraził zgodę na objęcie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorom i uczestnikom tego wartościowego przedsięwzięcia przesyłam życzenia wielu sukcesów artystycznych oraz osobistej satysfakcji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski był uprzejmy obejmować patronat honorowy już dwukrotnie, począwszy od I edycji Konkursu. Potwierdza to wysokie od początku oceny założeń ideowych, poziomu organizacyjnego, merytorycznego i artystycznego w skali krajowej. Warto przytoczyć artykuł 1 i 2 „Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego członkostwa w komitecie honorowym”:

Honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego członkostwo w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką kulturalną Państwa i resortu kultury.

Wyróżnienie to zarezerwowane jest przede wszystkim dla najważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz cyklicznych (szczególnie jubileuszowych) przedsięwzięć, mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy lub ogólnopolski.
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/patronaty-honorowe.php

Ponadto w roku bieżącym patronat honorowy objęli ponownie: Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jego Magnificencja prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do grona osobistości dołączył też po raz pierwszy Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Od roku Konkurs ma stały patronat honorowy Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego.

Organizatorzy konkursu I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku oraz Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stworzyli pierwsze i jedyne w kraju przedsięwzięcie artystyczno-organizacyjne o takiej tematyce i zasięgu terytorialnym. Konkurs przyciąga utalentowanych artystycznie uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz liceów plastycznych. Inspiruje młodych twórców w kierunku doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych w określonym temacie. Konkurs w skali ogólnopolskiej służy wymianie doświadczeń uczniów i ich mistrzów.

Obrady Komisji Konkursowej III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PAMIĘTAJCIE O OGRODACH, w tym kwalifikacja prac na wystawę oraz przyznanie nagród, nastąpią do dnia 26 listopada 2010 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku dnia 10 grudnia 2010 roku. Wystawa pokonkursowa pokazana będzie także w Ratuszu Miasta Płocka oraz w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego SGGW w Warszawie.