KATYŃ… ocalić od zapomnienia

DĘBY PAMIĘCI. W 70 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Komunikat

W chwili obecnej trwają jeszcze poszukiwania członków rodzin pomordowanych oficerów Wojska Polskiego. Wszyscy krewni i bliscy, którzy zostaną odnalezieni, będą zaproszeni do Płocka. Informacje należy kierować na adres sekretariat@plastyk-plock.pl

KATYŃ… ocalić od zapomnienia

Sadzenie Dębów Pamięci, które upamiętniają zamordowanych w Katyniu i Charkowie przez NKWD, jest wspaniałą inicjatywą, dzięki której młodzież z naszych szkół będzie pamiętała o minionych czasach. Jestem przekonany, że to przedsięwzięcie będzie pomagało w ożywianiu historii oraz uczyło młode pokolenia życia w duchu patriotyzmu
Mirosław MILEWSKI – Prezydent Miasta Płocka

Myślę, że upamiętnienie osób, które oddały swoje życie za Ojczyznę, jest pomysłem ze wszech miar słusznym i godnym naśladowania. Posadzone Dęby Pamięci niech staną się dla młodego pokolenia świadkami pamięci o polskich bohaterach, którzy zostali bestialsko zamordowani w Katyniu i innych miejscach zagłady na Wschodzie
Jego Ekscelencja ks. dr Piotr LIBERA – Biskup Diecezjalny Płocki

Płockie uroczystości ku czci oficerów polskich, zamordowanych strzałem w tył głowy przez NKWD w 1940 roku, odbędą się w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej pod patronatem honorowym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Prezydenta Miasta Płocka, we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2 Mazowiecką Brygadą Saperów i Stowarzyszeniem Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie.

Uroczystości rozpoczną się w dniu 27 października 2010 roku Mszą św. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Obok zaproszonych członków rodzin pomordowanych oficerów, udział wezmą poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół oraz instytucji. Uczestniczyć będzie poczet sztandarowy i kompania honorowa Wojska Polskiego, z zachowaniem Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Mszę św. rozpocznie o godzinie 11.00 Proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta ks. kan. dr Marek Krzysztof Zawadzki – kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odczytany zostanie list Biskupa Diecezjalnego Płockiego ks. bp. dr. Piotra Libery.

Następnie przy ulicy Sienkiewicza 26 o godzinie 12.30 społeczność I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Gimnazjum uhonoruje kawalerów Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. Tadeusza Petrażyckiego, gen. bryg. Konrada Zembrzuskiego, gen. bryg. Tadeusza Grabowskiego. Z kolei LOGOS Sp. z o. o – organ prowadzący od 1990 roku w/w szkoły, utrwali pamięć laureata Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury por. rez. Władysława Sebyły.

Przy ulicy 3 Maja 4 o godzinie 13.30 społeczność Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły uhonoruje Aleją Dębów Pamięci Jagiellończyków – dwudziestu jeden wychowanków i absolwentów tej uczelni z lat 1912-1930, zamordowanych w Katyniu i Charkowie przez NKWD w 1940 roku. Poświęcenia Dębów Pamięci dokona Proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki ks. mgr Walerian Jastrzębiec-Święcicki (zob. www.jagiellonka.plock.pl).

Poczet sztandarowy i kompanię honorową wystawi 2 Mazowiecka Brygada Saperów z Kazunia. W obu tych miejscach oficer kompanii honorowej odczyta Apele Pamięci. Ich treści opracowane przez prof. Marka Mroczkowskiego zatwierdził Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej. Na zakończenie oddane będą salwy honorowe.

Pomysłodawca i koordynator płockich uroczystości prof. Marek Mroczkowski – członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, uczestniczył przed rokiem w XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Olsztynie. Obrady poprzedziło otwarcie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alei 27 Dębów Pamięci na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uroczystość była częścią objętego patronem honorowym Prezydenta RP programu Stowarzyszenia PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie „KATYŃ… ocalić od zapomnienia”, którego celem jest uhonorowanie Dębami Pamięci oficerów zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku.

Przed tragiczną śmiercią pod Smoleńskiem o. Józef Joniec SP, Prezes Stowarzyszenia PARAFIADA, pisał: Naszym pragnieniem jest pobudzenie świadomości oraz wskazanie trwałości przekazu pokoleniowego i jego historycznego znaczenia. […] Udział w Programie przedstawicieli młodego pokolenia przyczyni się do trwałego kształtowania postaw patriotycznych i sprzeciwu wobec wszelkich przejawów totalitaryzmu.

Wtedy to powstał pomysł, by oficerów polskich uczciły płockie szkoły. Starania prof. Marka Mroczkowskiego poparł obecny Prezes Stowarzyszenia PARAFIADA o. Marek Kudach SP, który napisał m.in.: Niech ta szlachetna idea służy społeczności szkolnej, pomaga ożywiać historię i budować tożsamość, a przede wszystkim wychowywać kolejne pokolenia w duchu patriotyzmu.

Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert podkreślił, iż jest to inicjatywa ze wszech miar godna poparcia. Przybliżenie postaci, z którymi młodzież jest w sposób oczywisty związana, zaprezentuje wychowankom Państwa szkoły odpowiednie wzorce osobowe i – mamy nadzieję – zachęci do poznawania historii.

Niezwykle ważna była aprobata prezesów płockich środowisk kombatanckich. Ich poczty sztandarowe obecne będą w trakcie uroczystości. Kpt. Lech Mossakowski – Prezes Obwodu Płockiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Kontynuowanie tak szlachetnego celu jak program „Katyń” jest rzeczą bardzo pożyteczną. Wymordowanie oficerów i inteligencji polskiej w Katyniu w 1940 r. nie powinno nigdy ulec zapomnieniu.[…] Św. Zw. Żołn. AK w Płocku z całym szacunkiem odnosi się do Programu „Katyń”. Utrwalanie pamięci o wspaniałych patriotach i bohaterach polskich jest cenną inicjatywą historyczną i patriotyczną.

Płk Antoni Jelec – Prezes Koła Powiatowego w Płocku Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych: Cieszę się i popieram ideę o ocaleniu od zapomnienia ofiar zbrodni katyńskiej. Jestem wzruszony tym, że kolejne pokolenie nie zapomina o ofiarach drugiej wojny światowej. […] Za Ojczyznę walczyło bardzo wielu Polaków […] O nich na równi należy pamiętać i ślad pamięci o Nich zostawić.

Kpt. Lesław Wojno – Prezes Związku Żołnierzy AK „Mazowsze Płock”: Cieszy nas wzniosła idea, by przyszłe pokolenia uczyły się polskiej prawdziwej historii i mogły oddawać hołd tym, którzy oddali Polsce to, co mieli najdroższego – życie […]. Jest to projekt nadzwyczaj patriotyczny, niezbędny i ze wszech miar konieczny.

Kpt. Marek Gajewski – Przewodniczący Porozumienia Organizacji Kombatanckich w Płocku, Płocczanin Roku 2007: Zacne i odważne. Gratuluję. Życzę powodzenia.

Mieczysław Sikora – Prezes Związku Sybiraków Oddział w Płocku: W odpowiedzi na przesłane zaproszenie chcemy poinformować, że deklarujemy naszą obecność na organizowanych przez Pana uroczystościach „KATYŃ… ocalić od zapomnienia” – ogólnopolskiej akcji posadzenia 21 473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej.

Zasadniczej pomocy udzielił Tomasz Korga – Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Wraz z Zastępcą Prezydenta Dariuszem Zawidzkim uruchomił działania, w których rezultacie zrekultywowany został teren nasadzeń Dębów Pamięci, zaś firma ARBOR podjęła się sprowadzenia sadzonek dębów kolumnowych (Quercus robur „Fastigiata”).

Patronat medialny objęły media lokalne oraz PAP i TVP INFO.