Dzielna obrona w Plastyku. Dyplom 2011

W kwietniu bieżącego roku odbyła się kolejna obrona dyplomów w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku, poprzedzająca egzaminy maturalne. Abiturienci przystąpili do egzaminu z historii sztuki, a następnie bronili prac dyplomowych, przygotowywanych pod kierunkiem promotorów od września 2010 roku, by uzyskać upragnione kwalifikacje zawodowe artysty plastyka.

W rezultacie, po czterech latach nauki w jednej z najlepszych szkół artystycznych w tej części Europy, absolwenci mogli przystąpić do egzaminów. Ich pomyślne zdanie nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w zakresie specjalizacji wystawienniczej, tak dziś atrakcyjnej, również w Polsce, z uwagi na bardzo dobre perspektywy pracy zawodowej i możliwości realizacji swych zainteresowań i pasji twórczych. Nasi dyplomanci wpłyną bez wątpienia na poprawę wizerunku naszego kraju, także w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i estetyki życia codziennego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Państwową Komisję Egzaminacyjną, w której skład weszli członkowie Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku prof. prof. Paweł Chmielecki, Maciej Jeziórski, Anna Macionek-Stańko, Wiesław Nadrowski, Magdalena Sikorska-Tokarska, Zofia Zaremba-Samusik oraz Dyrektor Szkoły Małgorzata Mroczkowska jako Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Państwowa Komisja Egzaminacyjna wysoko oceniła prace dyplomowe, z których wiele zachwyciło nowatorskim ujęciem tematu (słynny już fotel z recyklingu opon rajdowych Bartosza Bębenisty), artystyczną troską o poczucie estetyki najmłodszego pokolenia (książeczka „Dzień krówki Heli” Joanny Bieńkowskiej), florystycznymi wariacjami w papierze (kwiaty Małgorzaty Ziemkiewicz), świetnymi linorytami opartymi o motywy mitologiczne (Daria Przybylińska) i perły architektury drewnianej Podhala (Marcin Stawicki – „dyżurny” dotąd fotograf szkolny), fascynacją sztuką Dalekiego Wschodu (japońskie utensylia codziennego użytku Anny Marii Kubińskiej) i wiele innych. Cóż za różnorodność zainteresowań, bogactwo twórczej ekspresji, pomysłów, form, technik! A to wszystko na bogatej podbudowie, wynikającej z wszechstronnego wykształcenia na poziomie szkoły średniej artystycznej. Chwała uczniom i promotorom!

Egzaminy przebiegały w rzadkiej w polskim szkolnictwie, także płockim, bardzo sympatycznej atmosferze, typowej jednak dla szkół przy ulicy Sienkiewicza 26 w Płocku. Warto podkreślić zaangażowanie samych absolwentów, którzy wspierali się nie tylko dobrym słowem i przyjaznym gestem, ale także wybornymi kanapkami (!), tak sprawnie szykowanymi przez Paulinę Marzec.