Wizyta Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Mroczkowski

WIZYTA ATTACHĖ DS. KULTURY AMBASADY REPUBLIKI LITEWSKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na zaproszenie prof. Marka Mroczkowskiego – Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego, przybył do Płocka Jurgis Giedrys – Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, by wręczyć nagrody IX Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły i wziąć udział w wernisażu prac dyplomowych tegorocznych absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Konkurs dla uczniów gimnazjów obszaru działania Delegatury Płockiej Kuratorium Oświaty w Warszawie, tj. powiatu płockiego grodzkiego i ziemskiego, powiatu gostynińskiego i powiatu sierpeckiego zorganizował Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki LO im. Władysława Jagiełły, I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku pod patronatem naukowym Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Andrzeja Rachuby.

W roku bieżącym zaszły zmiany w komitecie honorowym. W jego składzie pozostał J.E. Jan Tombiński – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Zmiana pierwsza nastąpiła z uwagi na to, iż we wrześniu 2010 roku J.E. Egidijus Meilūnas otrzymał nominację na stanowisko Wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej. Na stanowisko Ambasadora w Warszawie Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė nominowała J.E. Loretę Zakarevičienė, która pozytywnie odpowiedziała na prośbę prof. Marka Mroczkowskiego. Doceniając dorobek konkursu wyraziła życzenie kontynuowania patronatu honorowego Ambasadora Republiki Litewskiej, ufundowała ponadto nagrody dla laureatów.

Druga zmiana była konsekwencją wyborów samorządowych w 2010 roku. Po objęciu przez Andrzeja Nowakowskiego urzędu Prezydenta Miasta Płocka prof. Marek Mroczkowski zwrócił się z prośbą o kontynuację patronatu honorowego, co podkreślałoby nadal rolę Płocka i Mazowsza we wzmacnianiu procesów integracyjnych nowoczesnej Europy. W odpowiedzi Prezydent Andrzej Nowakowski napisał m.in. Cieszy mnie fakt, że po raz kolejny młodzież z Płocka i okolic będzie mogła sprawdzić swoją wiedzę ze znajomości dziejów polski i innych krajów europejskich, a przygotowując się do konkursowych zmagań, z większą uwagą pochylić się nad epoka jagiellońską. Popularyzacja wiedzy historycznej to bardzo cenna inicjatywa, dlatego też z przyjemnością obejmę patronat.

W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadał na pytania młodzieży, które dotyczyły aktualnych zagadnień w dziedzinie stosunków polsko-litewskich, w tym problematyki pisowni polskich nazwisk i zwrotu ziemi zagarniętej przez komunistów w czasach Związku Sowieckiego. Podkreślić trzeba, że jedną z lepszych ilustracji niekorzystnych obecnie relacji narodowościowych byłyby słowa piosenki, która stała się słynna dzięki znanemu litewskiemu etnografowi Petrasowi Birżysowi „Wilno nasze – a my Rosjan”. To popularne w latach 50-tych XX wieku sformułowanie wskazuje na jeszcze jeden istotny element konfliktu – rolę i interesy strony trzeciej w podsycaniu etnicznych animozji.

Na pytanie prof. Marka Mroczkowskiego, czy na Litwie staną pomniki Piłsudskiego, Jurgis Giedrys odpowiedział twierdząco, podając jako przykład niedawną decyzję samorządu w ulubionym przez Marszałka kurorcie w Druskiennikach. Spotkanie z młodzieżą zakończył prof. Marek Mroczkowski przytaczając wypowiedź litewskiego historyka Eligijusa Raili: Głównym celem forum Polaków i Litwinów, będzie nawiązanie dialogu między społecznością litewską a litewskimi Polakami. Nadszedł czas zastąpienia rozmów przedstawicieli radykalnych obozów politycznych rozmowami przedstawicieli społeczności litewskiej i litewskich Polaków […] Zależy nam na losie Litwinów i litewskich Polaków w naszym wspólnym państwie. Zależy nam nie na mitologicznych wyobrażeniach przeszłości, a na prawdzie i jej mówieniu. Bolesna prawda jest dla nas droższa od ksenofobicznej wersji przeszłości.

W tegorocznej edycji Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW triumfowało Gimnazjum Nr 13 w Płocku, którego uczniowie pod kierunkiem prof. Stanisława Krakowskiego (absolwenta Jagiellonki) zdobyli: pierwsze miejsce – Seweryn Kokociński, drugie miejsce – Michał Żmigrodzki oraz wyróżnienie – Karolina Załęska. Trzecie miejsce zajął reprezentant Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu Jakub Waśkiewicz (opiekun prof. Anna Makowska).

Pozostałe miejsca w finale zajęli: Maciej Leśniewski – Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu (prof. Anna Kuncewicz), Paweł Pazdra – Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku (prof. Magdalena Lewandowska), Marta Tumkielska – Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku (prof. Elżbieta Charzyńska), Aleksandra Zielińska – Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu (prof. Anna Makowska), Dawid Woźnicki – Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu (prof. Anna Makowska) i Natalia Brzuziek – Gimnazjum Publiczne im. Władysława Reymonta w Zawidzu Kościelnym (prof. Edyta Makowska). Kierująca zespołem egzaminatorów prof. Zofia Sarnecka zwróciła uwagę na wyrównaną rywalizację uczniów, którzy wykazali się bardzo dobrą znajomością przemian ustrojowych za panowania Jagiellonów, stosunków dyplomatycznych i konfliktów zbrojnych z sąsiadami, a także wiedzą z zakresu kultury i sztuki późnego gotyku i renesansu oraz ikonografii, kartografii, heraldyki i genealogii epoki jagiellońskiej.

Nagrody ufundowali J.E. Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w RP, Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski – Poseł RP i Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego oraz Mirosław Piątek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku. Laureaci i finaliści otrzymali je uroczyście z rąk Jurgisa Giedrysa – Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w RP, Roberta Czwartka – Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Płocka, reprezentującego Prezydenta Płocka i Marka Mroczkowskiego – Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły reprezentowała Zastępca Dyrektora Małgorzata Duch. Wyróżnieni dyplomami uznania zostali również opiekunowie laureatów i finalistów.

Na zakończenie uroczystości nagrodę specjalną z rąk Jurgisa Giedrysa – Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w RP otrzymał Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku, w uznaniu dotychczasowych zasług w dziedzinie rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków polsko-litewskich, angażowania środowisk naukowych, oświatowych, samorządowych, kulturalnych, a przede wszystkim zachęcania młodzieży do poznawania dobrych stosunków bilateralnych. Wyróżnić też należy bardzo pomocnych w organizacji dnia uczniów klasy II B Jagiellonki i klasy II Plastyka.

Uczestnicy IX Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW mogli obejrzeć wystawy filatelistyczne: Poczet Jana Matejki na kopertach FDC, znaczkach i datownikach Zdzisława Bitnera – członka Oddziału Płockiego Polskiego Związku Filatelistycznego oraz Datowniki okolicznościowe Poczty Płockiej stosowane w latach 1995-2010, których wzory wraz z kartami pocztowymi otwierały towarzyszące poprzednim edycjom konkursu datowniki i karty pocztowe Jagiellonki z 2007 i 2009 roku, opracowane z inicjatywy i wg projektu prof. Marka Mroczkowskiego, za zgodą Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej, przez Aleksandra Pluszcza i Tomasza Gałązkę z I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Drugim punktem pobytu Jurgisa Giedrysa – Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w RP oraz Roberta Czwartka – Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Płocka była wizyta w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku. Rozmowy z Małgorzatą Mroczkowską – Dyrektor popularnego „Plastyka” i członkami Rady Artystycznej dotyczyły m.in. organizacji wspieranego przez Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej projektu współpracy międzynarodowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku ze szkołami artystycznymi Litwy, Czech i Słowacji.

Goście mogli też spotkać się z młodymi artystami, podziwiać wystawę prac dyplomowych tegorocznych absolwentów I Prywatnego Liceum Plastycznego oraz zwiedzić specjalistyczne pracownie rzeźby, rysunku, malarstwa, fotografii, projektowania. Nasz gość otrzymał też upominek od Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego oraz linoryt autorstwa absolwenta „Plastyka” Marcina Stawickiego. Wizytę w Płocku Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w RP Jurgisa Giedrysa zakończył uroczysty obiad wydany na cześć dostojnych gości przez Marka i Małgorzatę Mroczkowskich.

Zdjęcia: Joanna Krysztoforska i Marcin Mokszki – klasa II I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku