Daria Przybylińska – sukces podczas IX Biennale „Dyplom 2011” w Lublinie

W zakończonym niedawno przeglądzie najlepszych prac dyplomowych ponad sześćdziesięciu szkół plastycznych II stopnia wyróżnienie otrzymała Daria Przybylińska, absolwentka I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. W lubelskiej wystawie uczestniczyło “Opracowanie graficzne wybranych mitów Jana Parandowskiego”- cykl obrazów wykonanych techniką linorytniczą pod kierunkiem prof. art. plast. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej.

Tematy reprodukowanych w katalogu wystawy linorytów to „Narodziny Afrodyty”, „Mit o Tanatosie”, „Akteon ukarany” i „Arachne zamieniona w pająka”. Klasyczna tematyka umożliwiła ukazanie kunsztu artystycznego młodej autorki, również w zakresie interesującego liternictwa opisów do każdego linorytu oraz świetnie dobranej kolorystyki passe-partout. Z uwagi na szczupłość miejsca teksty te nie zmieściły się na stronach wydawnictwa Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida, dlatego też umieszczamy zdjęcie całego dyplomu (wraz z powiększeniami detali) z sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, przed wysyłką do Lublina.

Komisarz wystawy Krzysztof Dąbek, wicedyrektor ds. artystycznych Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie powiedział m.in.: bardzo dobrze widać fenomen szkół artystycznych, kładących szczególnie duży nacisk na indywidualizację pracy z utalentowanym artystycznie uczniem. Oryginalność ich wypowiedzi obecna jest zarówno w pracach będących próbą dialogu ze sztuką minionych epok, jak i w śmiałym zmierzeniu się ze współczesnymi wyzwaniami cywilizacji ponowoczesnej. Nadal jednak kształcenie w szkołach artystycznych to nie tylko nauczanie, ale także wspólna droga ucznia z nauczycielem-mistrzem, a także wychowanie w duchu wartości, w których związku etyki z estetyką nie da się oddzielić.

W IX edycji Biennale „Dyplom 2011” uczestniczyły prace dyplomowe roku szkolnego 2009/2010 i 2010/2011. Przegląd wyróżnionych dyplomów szkół plastycznych odbył się w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Organizatorem przeglądu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.