Świetne wyniki matury w I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Marceliny Rościszewskiej! Uroczystość zakończenia nauki i egzamin maturalny

Dnia 30 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznej matury. Po raz pierwszy w historii zewnętrznych egzaminów dojrzałości doszło do tego, że w skali kraju niemal jedna czwarta abiturientów nie zdała egzaminu maturalnego. Matury najlepiej zdawali uczniowie liceów ogólnokształcących – egzaminy zdało tam 86 proc. przystępujących do nich osób.

Na tym tle bardzo dobrze zaprezentowali się absolwenci I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej. Jest tylko jeden egzamin poprawkowy w sierpniu, a tak wszyscy zdali! Znakomicie poszła matematyka, która jest piętą achillesową wielu Polaków, a nasi absolwenci zdali ją oczywiście w komplecie. Na wyróżnienie zasługuje w szczególności Donat Wyciślok – 100% z języka niemieckiego. W staninie najwyższym (matematyka, język angielski) znaleźli się też m.in. Łukasz Michalak, Maciej Grabowski, Adrian Filipczuk.

Vivat Akademia, vivant professores!