Mariusz Mokszki – laureatem Nagrody Przewodniczącego Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego EXLIBRIS w Radomiu

Mariusz Mokszki z klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku otrzymał szczególnie cenne wyróżnienie – nagrodę Przewodniczącego Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego EXLIBRIS prof. Jerzego Staneckiego z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. To kolejna, po Grand Prix dla Łukasza Aleksandrowicza w I edycji konkursu w 2002 roku, nagroda dla ucznia słynnego płockiego Plastyka.

Ekslibris (łac. ex libris – z książek) jest znakiem własnościowym danego egzemplarza książki, wykonywanym techniką graficzną drzeworytu, miedziorytu, akwaforty, akwatinty, litografiii lub techniką komputerową. W formie zadrukowanej karteczki z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru przyklejany jest do wewnętrznej strony okładki każdej książki. Projektowaniem ekslibrisów zajmowało się wielu znanych grafików, rytowników i typografów, ich gromadzenie jest dziedziną kolekcjonerstwa. Stosowanie ekslibrisu wyraża szacunek i dbałość o książki, podkreśla ich walory artystyczne, motywuje do terminowego zwrotu, zabezpiecza przed przywłaszczeniem. Najstarsze oznaczenia własnościowe, zawierające motywy heraldyczne, pojawiły się w Polsce na kartach manuskryptów już w drugiej połowie XIV wieku.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny EXLIBRIS nawiązuje do wielkiej bibliofilskiej tradycji. Odbywa się w formule krajowego biennale. Organizowany jest od 2002 roku przez Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Radomia.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „LEŚMIAN ARCY-MISTRZ KREACJI”. Poświęcona została Bolesławowi Leśmianowi (1877-1937), wielkiemu polskiemu poecie pochodzenia żydowskiego, członkowi Polskiej Akademii Literatury (1933), który swe ontologiczne pasje czerpał z filozofii Friedricha Nietschego i Henriego Bergsona. Jako pierwotny mędrzec, idąc śladami Giambattisty Vica, stał się Bolesław Leśmian mistrzem determinowanej przez metafizykę i pierwotne żywioły, onirycznej często ballady, o wybitnych walorach twórczości miłosnej i erotycznej. Poetyckie kreacje Bolesława Leśmiana wykorzystane zostały m.in. w utworach muzycznych Czesława Niemena, Marka Grechuty, Stanisława Sojki, Anny Marii Jopek, Grzegorza Turnaua, musiały też zainteresować młodych mistrzów z liceów plastycznych.

Szósta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego EXLIBRIS zgromadziła 255 prac wykonanych przez 192 autorów z 14 szkół plastycznych. Jak zauważyła kurator Alina Grażyna Włodarz konkurs postawił przed uczestnikami wyjątkowo trudne zadanie, przełożenie świata utworu, jakim jest słowo poetyckie, na język miniatury plastycznej. Uczniowie ograniczeni płaską powierzchnią papieru oraz dostępnymi technikami, aby wyrazić myśl i koncepcję zawartą w każdym z wybranych utworów, stworzyli własne małe dzieła sztuki.

Jury konkursu obradowało w składzie: prof. zw. Jerzy Stanecki – Katedra Grafiki Warsztatowej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi jako Przewodniczący oraz prof. Piotr Smolnicki – Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i dr Michał Kurkowski – Wydział Sztuk Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Nagrodę Przewodniczącego Jury otrzymał Mariusz Mokszki – uczeń klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, którego opiekunem artystycznym jest prof. Magdalena Sikorska-Tokarska.
http://www.plastyk.radom.pl/index.php/konkursy/exlibris/155-komunikat-jury-vi-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-ekslibris
http://www.plastyk.radom.pl/index.php/konkursy/exlibris/157-nagrodzone-prace-exlibris-2012

Wręczenie nagród odbyło się dnia 20 kwietnia 2012 roku w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii ŁAŹNIA. http://www.laznia-galeria.radom.pl Uroczystość uświetniło wykonanie Uwertury żydowskiej na klarnet, fortepian i kwartet smyczkowy, op. 34 Sergiusza Prokofiewa w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga oraz przedstawienie liryczne na motywach poezji Bolesława Leśmiana.
http://www.coolturalnyradom.pl/radom-zdjecia-filmy/show_photo/14010

Zespół prac Mariusza Mokszkiego zaprezentowany na wystawie pokonkursowej zwracał uwagę zwiedzających wybitnymi walorami projektowania przestrzeni niedużego przecież znaku graficznego. Wyróżniał się niezbędną w sztuce ekslibrisu czystością formy i bardzo czytelnymi, przetworzonymi komputerowo graficznymi „leśmianizmami”, oddającymi naturę kreowanej przez poetę rzeczywistości.
http://plock.gazeta.pl/plock/1,35710,11599376,Uczen__Plastyka__wyrozniony_w_ogolnopolskim_konkursie.html

Warto podkreślić, iż do wystawy pokonkursowej Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego EXLIBRIS „LEŚMIAN ARCY-MISTRZ KREACJI” zakwalifikowało prace innych jeszcze młodych artystów I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku: Sylwii Czarneckiej, Joanny Krysztoforskiej, Justyny Ozimkiewicz (dwie prace), Elizy Smolarek i Agaty Tumalskiej – uczniów klasy trzeciej pod kierunkiem prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej.
http://www.plastyk.radom.pl/index.php/konkursy/exlibris/172-wernisaz-wystawy-pokonkursowej-exlibris

W uroczystości uczestniczył Mariusz Mokszki – laureat Nagrody Przewodniczącego Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego EXLIBRIS „LEŚMIAN ARCY-MISTRZ KREACJI” oraz jego opiekun artystyczny prof. Magdalena Sikorska-Tokarska i Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego Małgorzata Mroczkowska. Dobra pogoda po zakończeniu wernisażu wystawy pokonkursowej umożliwiła realizację krótkiego programu zwiedzania Radomia, miasta liczącego ponad 222 tysiące mieszkańców, ważnego kiedyś ośrodka przemysłu, dziś nękanego bezrobociem sięgającym niemal 25%.
http://www.radom.pl/page/1,strona-glowna.html

W osi miasta wyznaczonej głównym deptakiem – ulicą Żeromskiego, odnaleźć można budowle słynnych architektów Antonio Corazziego (dawny gmach komisji województwa sandomierskiego), Tylmana z Gameren (klasztor benedyktynek z kościołem św. Trójcy), a także kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela fundacji Kazimierza Wielkiego oraz kościół i klasztor oo. bernardynów fundacji Kazimierza Jagiellończyka. Wycieczka po Radomiu, od Pomnika Jana Kochanowskiego do Pomnika Czynu Legionów Komendanta Piłsudskiego, nie mogła zakończyć się bez zwiedzenia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w gmachu dawnego kolegium oo. pijarów.
http://www.muzeum.edu.pl/index.php/main/page/pg_flink/dzialy/idpage/2