Plastyk „bierze wszystko”!…. Nasi młodzi artyści jadą do Brukseli.

Krzysztof Orankiewicz – tegoroczny absolwent i Kamila Rudnicka – uczennica klasy drugiej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, udają się na wyjazd studyjny do Królestwa Belgii. Wycieczka do Brukseli w terminie wrześniowym 2012 roku odbędzie się na zaproszenie Jolanty Hibner – Posła do Parlamentu Europejskiego. Trudno się dziwić, skoro płocki „Plastyk” jest jedną z najlepszych szkół artystycznych w tej części Europy…

Nasi młodzi artyści zdobyli główne nagrody konkursu „Płock w Unii Europejskiej – jak wykorzystać szansę członkostwa w UE dla naszego regionu?”. Wyróżnienia uzyskali również uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego: Sylwia Czarnecka, Aleksandra Jagiełło, Joanna Krysztoforska, Eliza Smolarek z klasy trzeciej i Sylwia Wyszyńska z klasy drugiej. Podziękowanie za udział w konkursie otrzymali: Dorota Kwiatkowska, Karina Więckowska i Karolina Zarembowska z klasy drugiej oraz Aleksandra Osiecka z klasy pierwszej.

Należy w tym miejscu podkreślić twórczy wkład artysty plastyka prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej, która otrzymała podziękowania od Jolanty Hibner – Posła do Parlamentu Europejskiego i Litosławy Koper – Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku. Obie Panie wyraziły przekonanie, że dzięki jej zaangażowaniu „konkurs ten był dla młodych wychowanków niezapomnianą lekcją podnoszącą ich wiedzę i kwalifikacje”.

Warto przy tej okazji przypomnieć, iż logo Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku jest autorstwa Małgorzaty Ziemkiewicz – uczennicy i ubiegłorocznej absolwentki I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.