Jego Ekscelencja ks. dr Piotr Libera – Biskup Płocki z wizytacją kanoniczną naszych szkół

W dniu 28 maja 2012 roku Szkoły LOGOS wizytował Jego Ekscelencja ks. dr Piotr Libera – Biskup Płocki. Ordynariuszowi Diecezji Płockiej towarzyszyli ks. kan. dr Marek Zawadzki – Proboszcz Parafii św. Zygmunta Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Sekretarz Biskupa Płockiego ks. Piotr Grzywaczewski. Wizytacji kanonicznej podlegały I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatne Liceum Plastyczne i I Prywatne Gimnazjum w Płocku.

W Kościele rzymsko-katolickim wizytacja kanoniczna to czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalności Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskupi diecezjalni co pięć lat przedstawiają protokoły wizytacyjne parafii katedralnej Ojcu Świętemu.

Spotkanie poprzedzone zostało obecnością wizytatorów, którzy dokonali sprawdzenia poziomu nauczania i wychowania młodzieży. Działalność Dyrektora Szkół LOGOS Małgorzaty Mroczkowskiej oraz wszystkich P.T. Członków Rad Pedagogicznych I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Gimnazjum w Płocku została oceniona wysoko.

U progu powitała dostojnych gości Dyrektor Szkół LOGOS Małgorzata Mroczkowska. Za troskę i duchową opiekę na ręce Biskupa Piotra złożone zostały kwiaty przez przedstawicielkę I Prywatnego Gimnazjum Natalię Cichocką oraz ucznia I Prywatnego Liceum Plastycznego Pawła Dominiaka.

Uroczystości miały miejsce w sali wystawowej, gdzie po powitaniu czcigodnych gości zabrał głos opiekun Samorządu Uczniowskiego i katecheta prof. Krzysztof Dobaczewski. Zwrócił szczególną uwagę na troskę Księdza Biskupa o młodych ludzi naszej diecezji. Przywołał słowa, jakie skierował Biskup Piotr do młodych podczas diecezjalnych obchodów 27 Światowego Dnia Młodzieży: „Bądźcie apostołami radosnego i szczęśliwego oblicza wiary, zwłaszcza wobec tych, którym wiara wydaje się ponura i nudna”.

Korzystając z okazji Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i Dnia Matki młodzież pod kierunkiem prof. Krzysztofa Dobaczewskiego przedstawiła akademię słowno-muzyczną pod tytułem: „ Maryja Mater Eclesiae Est” – „ Maryja jest Matką Kościoła”. Wśród solistów wyróżnić należy grającą na skrzypcach Elizę Smolarek oraz świetną wokalistkę Agnieszkę Ozimkiewicz. Poezje polskie udanie przedstawili Joanna Krysztoforska, Maciej Miszczyński, Mariusz Mokszki, Kamila Rudnicka, Żaneta Sadowska, Natalia Sielska, Anna Sulkowska.

Po wysłuchaniu akademii zabrał głos ks. Biskup Piotr Libera. Wyraził swoją radość z wizyty kierując słowa podziękowania na ręce Dyrektor, Rad Pedagogicznych i wszystkich uczniów. Biskup Piotr raz jeszcze zachęcił młodzież, aby byli apostołami wiary, aby nie bali się obłudy, wyśmiania i pogardy ze strony niektórych rówieśników i innych ludzi, bo wiara w Jezusa wymaga poświęcenia i ofiary.

Jego Ekscelencja ks. dr Piotr Libera otrzymał linoryt przedstawiający Katedrę Płocką autorstwa tegorocznej absolwentki Plastyka Izabeli Franciszkiewicz, drugi linoryt autorstwa Dominiki Sulkowskiej przekazany został ks. kan. dr. Markowi Zawadzkiemu – Proboszczowi Parafii Katedralnej św. Zygmunta. Biblioteka Szkół wzbogaciła się o cenne dary przekazane przez Księdza Biskupa. To znakomite albumy wybitnych fotografików, które służyć będą naszym uczniom, m.in. w ramach zajęć z historii sztuki.

Warto podkreślić, że autorem zdjęć z wizytacji kanonicznej Szkół LOGOS jest Justyna Ozimkiewicz z klasy trzeciej Plastyka, natomiast zdjęcia zamieszczone w fotorelacji na stronie internetowej Katedry Płockiej wykonał absolwent I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Marcin Stawicki.

http://www.katedraplock.pl/idcat.php?f_id=397&f_id_cat=95