Program uroczystości X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW

Dnia 12 czerwca 2012 roku nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW. Trzej laureaci tegorocznej edycji będą wyłonieni spośród uczestników zawodów II stopnia, które odbyły się 25 maja w pracowni Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego.

Finaliści w porządku alfabetycznym (w nawiasie nauczyciel prowadzący) to:
Seweryn Kokociński – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)
Mateusz Krajewski – Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta w Zawidzu Kościelnym (prof. Edyta Makowska)
Maciej Leśniewski – Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu (prof. Paweł Szablewski)
Dominika Małachowska – Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku (prof. Anna Gurtowska)
Małgorzata Panek – Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie (prof. Beata Wrońska)
Anna Szmol – Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku (prof. Anna Gurtowska)
Michał Śmigrodzki – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)
Adrianna Wilkowska – I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu (prof. Aneta Witkowska)
Karolina Załęska – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)
Dariusz Żółtowski – Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie (prof. Lena Wójcik)

Wśród zaproszonych gości będą m.in. J.E. Ambasador Republiki Litewskiej w Warszawie, I Radca ds. Kultury i Prasy Ambasady Węgier w Warszawie, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Główny Projektant Banknotów Narodowego Banku Polskiego, Prezydent Miasta Płocka.

Program w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku przy ul. 3 Maja 4, godzina 11.00

– Uroczyste otwarcie X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW
– Zespół wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku pod kierunkiem prof. Andrzeja Sitka
– Litwini wobec integracji we wspólnej Rzeczypospolitej w latach 1569-1795 – wykład prof. dr. hab. Andrzeja Rachuby
– Projektowanie banknotów, znaczków i książek w Polsce – wystąpienie Andrzeja Heidricha
– Wręczenie dyplomów i nagród laureatom i finalistom Konkursu oraz ich opiekunom

W gmachu Jagiellonki czynne będzie stoisko Poczty Polskiej Płock 1. Stosowany będzie jednodniowy datownik okolicznościowy z wizerunkiem Władysława Jagiełły, zaprojektowany przez artystę plastyka Macieja Jeziórskiego z I Prywatnego Liceum Plastycznego.

Jak stanowi regulamin uchwalony 20 lipca 2010 roku przez Zarząd Poczty Polskiej S.A., „datownik okolicznościowy z krótkim tekstem i elementem graficznym propaguje doniosłe wydarzenie m.in. o znaczeniu politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej”.

W limitowanej ilości dostępny będzie pierwszy w historii Jagiellonki znaczek pocztowy, którego autorem jest artysta plastyk Magdalena Sikorska-Tokarska z I Prywatnego Liceum Plastycznego. Do nabycia będzie seria ośmiu kart pocztowych ze zdjęciem holu głównego Jagiellonki autorstwa uczennicy płockiego Plastyka Joanny Krysztoforskiej oraz wizerunkami siedmiu Jagiellonów.

Wszystkie portrety Jagiellonów wykorzystane przez artystów I Prywatnego Liceum Plastycznego oparte są o projekty naszego wielkiego gościa, światowej sławy artysty grafika Andrzeja Heidricha.

Program w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku przy ul. Sienkiewicza 26, godzina 13.00:

Uroczyste otwarcie wystawy ku czci Andrzeja Heidricha – malarza polskich banknotów

Wystawa zawiera eksponaty ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, Biblioteki Mroczkowskich, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Polskiego Związku Filatelistów. Prezentuje skierowane do realizacji projekty książek, znaczków pocztowych i banknotów autorstwa Andrzeja Heidricha.

W sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego Autor będzie podpisywał swą książkę (Andrzej Heidrich, Władcy Polski, Wydawnictwo Nefryt, Szczecin 2008).

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:

J.E. Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
J.E. Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
J.E. Róbert Kiss – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej
J. E. Jan Tombiński – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka

Patronat naukowy nad uroczystością objął:

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Koordynator konkursu i kurator wystawy:

Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku

Organizatorzy:

Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

Współpraca:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie
Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie
Ambasada Węgier w Warszawie
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie
Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
Poczta Polska Płock 1
Polski Związek Filatelistów O/Płock
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne O/Płock