Ambasadorowie Grupy Wyszehradzkiej i Minister RP – patronami honorowymi I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”

Organizowany przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” rozstrzygnięty zostanie dnia 7 grudnia 2012 roku podczas uroczystości wręczenia nagród i otwarcia wystawy w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego na prastarym Wzgórzu Tumskim w Płocku.

Honorowy patronat międzynarodowy objęli: Ambasador Republiki Czeskiej, Ambasador Republiki Słowackiej i Ambasador Węgier. Honorowy patronat krajowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Rektor Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Prezydent Miasta Płocka.

W pismach kierowanych na ręce Małgorzaty Mroczkowskiej – Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku możemy przeczytać między innymi:

Jego Ekscelencja ing. Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej: […] Z przekonaniem, że takie inicjatywy warto w interesie dobrosąsiedzkiej współpracy wspierać, pragnę Panią poinformować, iż z prawdziwą przyjemnością udzielę wsparcia Państwa konkursowi i obejmę nad nim patronat honorowy.[…]

Jego Ekscelencja Vasil Grivna – Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej: […]Cieszę się, że nasza uzdolniona młodzież będzie miała możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności w Polsce. Dzięki tego typu inicjatywom młodzi ludzie mają szanse nawiązać pełne wzajemnego, życzliwego zainteresowania kontakty z rówieśnikami z innych krajów, dzielącymi wspólne pasje i upodobania. Podczas rozmów i dyskusji przy takich okazjach często lepiej uświadamiamy sobie nasze korzenie, ten żywy splot rozmaitych tradycji, z których każda wywiera bardziej lub mniej uświadamiany wpływ na naszą postawę wobec kształtowania swego otoczenia. Jestem pewien, że prace uczestników organizowanego przez Państwa konkursu będą tego znakomitą ilustracją. Jednocześnie pragnę zapewnić, że przyjmuję Pani propozycję i z przyjemnością obejmę […] honorowy patronat […].

Jego Ekscelencja Róbert Kiss – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej do maja 2012 roku: […] uprzejmie informuję, że Ambasada Węgier w Warszawie z przyjemnością obejmie honorowym patronatem rozszerzony na zasięg międzynarodowy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”. Chciałbym wyrazić swoje głębokie zadowolenie z zamiaru zaproszenia młodych węgierskich artystów ze szkół plastycznych na Węgrzech. Zapewne spotkanie z kolegami na arenie międzynarodowej będzie wydatnie inspirowało młodych twórców ich mistrzów w skali europejskiej […]. Jego Ekscelencja dr Iván Gyurcsík – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej z misją dyplomatyczną od września 2012 roku: […] uprzejmie informuję, iż z przyjemnością obejmę patronatem honorowym I Międzynarodowy Konkurs w Płocku „Pamiętajcie o ogrodach”. Wspieranie rozwoju utalentowanej młodzieży naszego regionu leży mi szczególnie na sercu. Państwa inicjatywa na pewno przyczyni się do dalszego zbliżenia naszych krajów i narodów, do wymiany doświadczeń artystycznych młodych twórców i ich mistrzów […].

Dyrektor Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Jego Ekscelencji Bogdana Zdrojewskiego Zofia Wileńska: […] uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” został objęty honorowym patronatem MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Organizatorom i uczestnikom tego wyjątkowego przedsięwzięcia życzę znaczących sukcesów oraz wiele satysfakcji […]. –

Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki: […] serdecznie gratuluję Państwu wytrwałości w rozwijaniu inicjatywy, której celem jest wspieranie talentów uczniów szkół artystycznych umożliwienie zaprezentowania im swojej twórczości inspirowanej pięknem natury przed publicznością i profesjonalnym jury. Zaproszenie szkół […] spoza granic Polski to dobry pomysł […] bez wahania wyrażam zatem zgodę na objęcie nad I Międzynarodowym Konkursem Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach” honorowego patronatu […].

Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego Rafał Zięba: […] uprzejmie informuję, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik przyjął propozycję objęcia honorowego patronatu nad I Międzynarodowym Konkursem Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach” […] W imieniu Pana Marszałka życzę powodzenia w realizacji wszelkich działań związanych z przygotowaniem tego przedsięwzięcia […].

Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty: […] Obejmuję honorowym patronatem I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PAMIĘTAJCIE O OGRODACH, organizowany 7 grudnia przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych, międzynarodowa wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli oraz promowanie dokonań artystycznych uczestników […].

Jego Magnificencja prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dekretacji pisma napisał tylko jedno, za to znaczące słowo: Zgoda.

 

Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka: […] serdecznie dziękuję za propozycję objęcia patronatem honorowym I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Państwa inicjatywa umożliwi uczniom szkół plastycznych z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier konfrontacje swoich umiejętności na szerszym forum, zachęcając przy tym do twórczości i doskonalenia warsztatu artystycznego. Z przyjemnością obejmę honorowym patronatem wydarzenie. Życzę satysfakcji z pracy z młodzieżą, bogatego plonu konkursu i kolejnych ciekawych projektów […].