Protokół z posiedzenia Jury I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Pamiętajcie o ogrodach”

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Patronat honorowy międzynarodowy

JE ing. Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
JE Vasil Grivna – Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej
JE dr Iván Gyurcsík – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat honorowy krajowy

JE Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty
JM prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PAMIĘTAJCIE O OGRODACH” W PŁOCKU DNIA 22 LISTOPADA 2012 ROKU

SKŁAD KOMISJI KONKURSU

Przewodniczący

Prof. dr hab. Jan Rylke – Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członkowie Komisji Konkursu
Prof. zw. Jacek Dyrzyński – Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Prof. zw. Zygmunt Rafał Strent – Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Na konkurs wpłynęło trzysta czterdzieści pięć prac malarskich i rysunkowych z dwudziestu siedmiu szkół plastycznych z Polski i z zagranicy. W wyniku prac Jury I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” nagrodzeni zostali:

GRAND PRIX:
Joanna Krysztoforska – I Prywatne Liceum Plastyczne, Płock (Polska)

NAGRODY W KATEGORII MALARSTWA
I nagroda
Martyna Jakubowska – Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego, Poznań (Polska)

II nagroda
Monika Mamos – Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz (Polska)

III nagroda
Julia Demczenko – Państwowa Plastyczna Średnia Szkoła im. Tarasa Szewczenki, Kijów (Ukraina)

Wyróżnienie
Maja Klotz – Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora, Koszalin (Polska)

Wyróżnienie
Eryk Małecki – Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida, Lublin (Polska)
Wyróżnienie Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej
Aleksandra Różańska – Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida, Lublin (Polska)

NAGRODY W KATEGORII RYSUNKU
I nagroda
Martyna Jakubowska – Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego, Poznań (Polska)

II nagroda
Marcell Kazsik – Művészeti Középiskola, Nyíregyháza (Węgry)

III nagroda
Eliza Gazicka – Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora, Koszalin (Polska)

Wyróżnienie
Karolina Wojdyła – Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, Częstochowa (Polska)

Wyróżnienie
Marta Stepek – Zespół Szkół Plastycznych, Zielona Góra (Polska)