Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH” – sprawozdanie i zdjęcia

W tysiącletnich murach byłego opactwa benedyktyńskiego, z aprobatą JE Biskupa Płockiego ks. bpa dr. Piotra Libery, odbyły się uroczystości wręczenia nagród i wernisaż wystawy najlepszych prac I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. W Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego Grand Prix odebrała Joanna Krysztoforska, uczennica klasy czwartej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Inicjatorem i organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” jest I Prywatne Liceum Plastyczne. Założona przez Logos Sp. z o. o. artystyczna szkoła średnia w Płocku (1993) stała się szybko ważnym ośrodkiem kształcenia młodych twórców, którzy pod okiem swych mistrzów – nauczycieli rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii wielokrotnie sięgali po laury w konkursach krajowych, europejskich, a także światowych. Sukcesy wychowanków pozwoliły usytuować słynny płocki „Plastyk” w gronie najlepszych szkół w tej części Europy.

Jedną z ważnych kulturotwórczych inicjatyw było opracowanie pod kierunkiem Dyrektora Szkoły Małgorzaty Mroczkowskiej założeń ideowych, artystycznych i logistycznych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. W czterech edycjach uczestniczyły niemal wszystkie średnie szkoły plastyczne w Polsce. Laureatami Grand Prix zostali: Sylwia Ziółkowska – Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie (2008), Janek Frączek – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie (2009), Krzysztof Orankiewicz – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku (2010) i Martyna Piątek – Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej (2011).

Zebrane doświadczenia umożliwiły przyjęcie w roku bieżącym formuły międzynarodowej konkursu. Starania Dyrektora Szkoły Małgorzaty Mroczkowskiej i Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marka Mroczkowskiego spowodowały, iż patronat honorowy przyjęli: JE Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej, JE Vasil Grivna – Ambasador Republiki Słowackiej i JE Iván Gyurcsík – Ambasador Węgier. Szefowie misji dyplomatycznych w Warszawie zgodnie podkreślili szczególny walor integrujący młodych artystów Europy Środkowej.

Patronat honorowy objął też JE Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to wyróżnienie wyjątkowe, podkreślające m.in. szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką kulturalną Państwa i resortu kultury […] zarezerwowane […] dla najważniejszych wydarzeń kulturalnych […] mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy lub ogólnopolski (art. 1 i 2 „Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego członkostwa w komitecie honorowym”). Patronat honorowy przyjęli również Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, JM prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka.

Z upoważnienia Ministra Bogdana Zdrojewskiego regulamin zatwierdził i Jury Konkursu powołał prof. Wiktor Jędrzejec – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. To wybitni polscy uczeni i artyści – Przewodniczący prof. zw. dr hab. Jan Rylke, Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz członkowie – prof. zw. Jacek Dyrzyński, Wydział Malarstwa i prof. zw. Zygmunt Rafał Strent, Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Na I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” wpłynęło trzysta czterdzieści pięć prac malarskich i rysunkowych z dwudziestu siedmiu szkół plastycznych z Polski i z zagranicy. Decyzją Jury laureatką Grand Prix została Joanna Krysztoforska – I Prywatne Liceum Plastyczne, opiekun artystyczny Anna Macionek-Stańko (Płock, Polska).

Nagrody i wyróżnienia w kategorii malarstwa uzyskali: I nagroda – Martyna Jakubowska, Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego, opiekun artystyczny Henryk Starikiewicz (Poznań, Polska), II nagroda – Monika Mamos, Liceum Plastyczne, opiekun artystyczny Izabela Symanowicz (Kalisz, Polska), III nagroda – Julia Demczenko, Państwowa Plastyczna Średnia Szkoła im. Tarasa Szewczenki, opiekun artystyczny Jurij Gurin (Kijów, Ukraina), wyróżnienie – Maja Klotz, Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora, opiekun artystyczny Maria Karpińska (Koszalin, Polska), wyróżnienie – Eryk Małecki, Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida, opiekunowie artystyczni Marta Wasilczyk i Anna Łoś (Lublin, Polska).

Nagrody i wyróżnienia w kategorii rysunku otrzymali: I nagroda – Martyna Jakubowska, Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego, opiekun artystyczny Henryk Starikiewicz (Poznań, Polska), II nagroda – Marcell Kazsik, Plastyczna Szkoła Średnia, opiekun artystyczny Istvan Vibǒr (Nyíregyháza, Węgry), III nagroda – Eliza Gazicka, Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora, opiekun artystyczny Agnieszka Sieńkowska (Koszalin, Polska), wyróżnienie – Karolina Wojdyła, Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, opiekun artystyczny Joanna Przygoda (Częstochowa, Polska), wyróżnienie – Marta Stepek, Zespół Szkół Plastycznych, opiekun artystyczny Agata Augustyniak (Zielona Góra, Polska).

Wyróżnienie specjalne Małgorzaty Mroczkowskiej, Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku otrzymała nadesłana poza konkursem tkanina artystyczna Aleksandry Różańskiej, Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida, opiekunowie artystyczni Marta Wasilczyk i Anna Łoś (Lublin, Polska).

Prace wybrane przez kuratora wystawy pokonkursowej art. plast. Macieja Jeziórskiego to osiemdziesiąt dzieł, których biegłość warsztatowa w dziedzinie malarstwa i rysunku może nieraz zadziwić. To dzieła dojrzałych już artystów, wsparte opieką starszych mistrzów. Cieszą oczy twórczym wysiłkiem, wrażliwością serc i umysłów adeptów sztuk plastycznych

Wyróżnić tu należy Martynę Jakubowską z Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego. Ta młoda poznańska artystka zdobyła bowiem nie tylko pierwsze nagrody w kategorii malarstwa i rysunku w Płocku, ale też pierwszą nagrodę w kategorii rysunku w I Międzynarodowym Konkursie na grafikę i rysunek inspirowany twórczością Leona Wyczółkowskiego „Bez natury tworzyć nie mogę”, zorganizowanym przez Państwowy Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.

Szczególne słowa uznania należą się art. plast. Annie Macionek-Stańko i jej podopiecznej Joannie Krysztoforskiej, której praca okazała się jednak najlepsza. Ten odniesiony w szlachetnej rywalizacji sukces w postaci Grand Prix I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” uświetni przyszłoroczny jubileusz XX-lecia I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Szczególnie ważny jest dla organizatorów osobisty udział w uroczystości niemal wszystkich laureatów, a także opiekunów artystycznych, czy nawet niektórych rodziców wyróżnionych młodych artystów. Obecni byli również uczniowie wielu płockich szkół średnich i alumni Wyższego Seminarium Duchownego, którzy mieli niepowtarzalną okazję zetknąć się nie tylko z wielką sztuką, ale także nawiązać kontakt z jej twórcami. Artystyczną atmosferę tego niezwykłego dnia uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku pod kierunkiem Andrzeja Sitka oraz słynna piosenka Jonasza Kofty i Jana Pietrzaka „Pamiętajcie o ogrodach” w autorskiej interpretacji Rafała Siudyma z I Prywatnego Gimnazjum w Płocku.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” stał się jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Europie Środkowej. W zamyśle organizatorów objąć miał w pierwszej edycji młodzież średnich szkół plastycznych Polski, Czech, Słowacji i Węgier, lecz z uwagi na duże zainteresowanie i otwartą formułę przyjęte zostały prace z Ukrainy. W drugiej edycji zasięg konkursu poszerzony zostanie o Litwę.

O wysokiej randze konkursu świadczą wysokie patronaty honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasadora Republiki Czeskiej, Ambasadora Republiki Słowackiej, Ambasadora Węgier. Ufundowane zostały liczne nagrody, m.in. przez Wojewodę Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Bank Gospodarki Żywnościowej. Warto dodać, że nagrody dla wszystkich laureatów ufundowali Ambasador Republiki Czeskiej i Prezydent Miasta Płocka, a Zarząd Logos Sp. z o. o. – organ prowadzący I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, wydał folder wystawy oraz kalendarz na 2013 rok z reprodukcjami wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Zdjęcia: Lidia Ostrowska, Aleksandra Bartczak