Poznaj naszych gości w jednym tylko roku 2012!

W ramach retrospekcji publikujemy dziś zdjęcia A.D. 2012, na których obok naszych uczniów i nauczycieli można dostrzec tak znakomite osobistości, jak m.in.: JE Biskup Płocki, JE Ambasador Litwy w RP (dwukrotnie), JE Ambasador Węgier w RP, JE Ambasador Izraela w RP, I Sekretarz Ambasady Litwy w RP, Radca ds. Kultury i Prasy Ambasady Węgier w RP, Sekretarz Ambasady Czech w RP, Główny Projektant Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Członek Rady Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

W 2012 roku społeczność szkół LOGOS w Płocku miała zaszczyt gościć Jego Ekscelencję Ks. dr. Piotra Liberę – Biskupa Diecezji Płockiej. Przybyłemu w ramach wizytacji kanonicznej dostojnikowi towarzyszył ks. kanonik dr Piotr Grzywaczewski – Sekretarz Biskupa oraz ks. kanonik dr Marek Zawadzki – Proboszcz Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku, kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatnego Gimnazjum mogli też uczestniczyć w licznych spotkaniach z dyplomatami akredytowanymi przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Z tej szansy mogli też w niektórych przypadkach skorzystać dzięki Markowi Mroczkowskiemu – Prezesowi Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły oraz Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Zaszczytem była możliwość kontynuowania lub nawiązania kontaktów i rozmów z takim osobistościami świata dyplomacji, jak: Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w RP (dwukrotnie), Jego Ekscelencja prof. Szewach Weiss – Przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie (od 2000), Przewodniczący Knesetu (1992–1996), Ambasador Izraela w RP (2001–2003), Jego Ekscelencja Róbert Kiss – Ambasador Węgier w RP, Attila Szalai – Radca ds. Kultury i Prasy Ambasady Węgier w RP, Gabriela Tomankova – Sekretarz Ambasady Republiki Czeskiej w RP, Jurgita Jankuniene – I Sekretarz Ambasady Republiki Litewskiej w RP.

Szczególnie interesująca była możliwość goszczenia w naszych szkołach tak wybitnych ludzi nauki, kultury i sztuki, jak m.in. prof. zw. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Prezes Towarzystwa Miłośników Historii – Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, Andrzej Heidrich – Główny Projektant Banknotów Narodowego Banku Polskiego (projektuje wszystkie polskie banknoty od 1975 roku!), Główny Grafik „Czytelnika”, projektant znaczków Poczty Polskiej, Poczty Szwedzkiej, Poczty Niemieckiej, Poczty Stolicy Apostolskiej, prof. zw. Jacek Dyrzyński – Członek Rady Artystycznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, b. Dziekan Wydziału Malarstwa i Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. dr hab. Jan Rylke – Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. zw. Rafał Zygmunt Strent – Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów RP, b. Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, b. Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków.

Wśród licznych gości byli także: Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojciech Myjak – specjalista ds. szkół plastycznych Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Agnieszka Wierzchowska – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ks. kanonik Stefan Cegłowski – Dyrektor Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku, Paweł Mieszkowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Jan Milner – Skarbnik Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie, Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Płocku, Skarbnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie, Roman Siemiątkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka.

I pytanie retoryczne: czy są szkoły w Płocku, na Mazowszu, w Polsce, których społeczności chcą/potrafią/ mogą/ realizować z pożytkiem dla ogółu tak bogate i różnorodne kontakty i spotkania w dziedzinie dyplomacji, nauki, kultury, sztuki?