NIEZNISZCZALNI. Czcimy 150-lecie Powstania Styczniowego

Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku pragnie poinformować, iż w związku z przypadającą w tym roku 150 rocznicą Powstania Styczniowego Zgromadzenia Parlamentarne Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej podjęły stosowne uchwały ustanawiające rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

W dniu 22 maja 2012 roku Lietuvos Respublikos Seimas przyjął uchwałę, w której czytamy m.in., iż Powstanie z 1863 roku miało ogromny wpływ na historię i dalsze losy trzech narodów: Litwinów, Polaków i Białorusinów Zdaniem litewskich historyków, powstanie było ważnym etapem w europejskiej historii Litwy i pokazało, którą z dróg chce kroczyć Europa Wschodnia.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z dnia 3 sierpnia 2012 roku stwierdził m.in. Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświecenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności. […] Uchwała Senatu stanowi wyraz najwyższego hołdu poświęceniu i ofierze uczestników tamtych wydarzeń oraz wyraża pielęgnowany do dziś kult odpowiedzialności oraz obowiązku wobec Ojczyzny i Narodu. Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej zwrócili się też do instytucji państwowych i samorządowych wszystkich szczebli o godne uczczenie tej doniosłej rocznicy.

W obchodach 150 rocznicy Powstania Styczniowego udział wezmą również uczniowie i nauczyciele I Prywatnego Gimnazjum, I Prywatnego Liceum Plastycznego i Liceum Ogólnokształcącego, którego patron – Marcelina Rościszewska, urodzona w kurlandzkiej Lipawie, łączy losy Litwinów, Łotyszy i Polaków. Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki zaproponował nietypowe i oryginalne widowisko muzyczne, nawiązujące do pokrewnych realizacji rocznicowych.

Do takich zaliczyć trzeba m.in. koncert dnia 1 lutego w Hali Expo Silesia w Sosnowcu czołowych rapujących artystów takich jak Tadeusz „Tadek” Polkowski, Pięć dwa Dębiec, Hemp Gru, Bass Taipan, Luxtorpeda, Paweł Kukiz, których zgromadził instrumentalista, aranżer i kompozytor Janusz „Yanina” Iwański.

http://www.exposilesia.pl/koncertps/pl
http://www.rp.pl/artykul/9131,969854-Rapujacy-powstaniec-Pawel-Kukiz.html

Ważnym wydarzeniem muzycznym jest też nowy teledysk do piosenki „Kocham wolność” „Chłopców z Placu Broni” autorstwa Łukasza Rusinka „Ruska”, zrealizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Styczeń wolności”.
http://powstaniestyczniowe.nck.pl/?p=177
http://www.youtube.com/watch?v=nYMiNuJJyYM

W Auli Jagiellońskiej z kolei w dniu 25 stycznia 2013 roku o godzinie 12.00 odbędzie się koncert „IDŹMY! ŚPIEWY POWSTAŃCZE 1863 czyli bardowie Powstania Styczniowego”. Wystąpi Jacek Kowalski – śpiew, prowadzenie, gitara romantyczna (Poznań), Henryk Kasperczak – opracowanie muzyczne, gitara romantyczna (Poznań) i Anna Śliwa – skrzypce (Kraków). Patronat objął Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego i członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Jacek Kowalski jest historykiem sztuki, adiunktem w stopniu doktora habilitowanego w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znany w kraju poeta, bard tłumacz literatury starofrancuskiej na język polski. Występował m.in. z Jackiem Kaczmarskim (słynne „Dwie Sarmacje”).

W programie przewidziana jest gawęda artysty, prezentacja multimedialna, a przede wszystkim wspólne śpiewanie wraz z publicznością, która w tym celu wyposażona zostanie w śpiewniki, by wspólnie wyruszyć w pole pamięci – tam, gdzie w krwawym polu srebrne ptaszę…

Śpiewnik do pobrania

Po koncercie możliwe będzie nabycie publikacji książkowych Jacka Kowalskiego, a także najnowszej płyty CD pt. Idźmy! Śpiewy powstańcze 1863. Artyści obiecują zainteresowanym autografy i dedykacje.

Dr hab. Jacek Kowalski (ur. 1964 w Poznaniu) – historyk sztuki, poeta, bard i tłumacz literatury starofrancuskiej na język polski.

Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz naukowy seminarium mediewistycznego im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Praca magisterska – Obrazy architektury w literaturze średniowiecznej Francji (1988), dysertacja doktorska – Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku (1998). Badacz architektury gotyckiej w Wielkopolsce. www.jacekkowalski.pl

Laureat XXIV Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie (1988), występował i nagrywał z Jackiem Kaczmarskim (Dwie Sarmacje, 1995). Wykonawca własnych utworów z zespołami Monogramista JK i Klub Świętego Ludwika.

Tłumacz i popularyzator poezji starofrancuskiej (m.in. Villona i Karola Orleańskiego). Przekładał łacińskie poezje Klemensa Janickiego, a także utwór Clisson i Eugenia Napoleona Bonaparte (ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk). W twórczości nawiązuje do poezji sarmackiej. Śpiewa pieśni średniowieczne na festiwalach rycerskich, np. związanych z rekonstrukcją bitwy pod Grunwaldem, Gniewem.

Autor Szopki Bożonarodzeniowej, wystawianej od 1988 roku w Duszpasterstwie Akademickim OO. Dominikanów w Poznaniu przez Teatrzyk Towarzyski oraz sztuk scenicznych o tematyce historyczne (m.in. Historia o Gogolewskim i Cesarski ciach). Na zamówienie Rady Miasta Poznania napisał i wyreżyserował plenerowe przedstawienia o Ludgardzie i Przemyśle II oraz o historii poznańskiego ratusza.

Jego dziadkiem był Stanisław Michałowski – przedstawiciel Polskiego Państwa Podziemnego, sądzony w Moskwie w Procesie szesnastu (1945). Jacek Kowalski przygotował do druku jego wspomnienia (2005), prowadzi stronę internetową Stanisław Michałowski – Jeden z Szesnastu.

Prace naukowe i popularnonaukowe (wybór):
Osobliwości i świętości Duszpasterstwa Akademickiego (tudzież szkół średnich) oraz klasztoru i kościoła OO Dominikanów w Poznaniu, OO. Dominikanie, Poznań 1989
Konfederacya. Krótka wiadomość o konfederacji barskiej, Sprawa Polska, Warszawa 2000
Rymowane zamki. Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku, DiG, Warszawa 2001
(współaut.) Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2006
Kolegiata kórnicka. Od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej. Monografia artystyczna, z fot. Mikołaja Potockiego, Fundacja Zakłady Kórnickie, Kórnik 2007
Podróż do dwunastu drewnianych kościółków, z fot. Mikołaja Potockiego, Związek Międzygminny “Puszcza Zielonka”, Murowana Goślina 2008
(współaut.) Literatura staropolska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009

Tomy poetyckie (z komentarzami historycznymi) oraz przekłady (wybór)

François Villon, Les Lais. Legaty czyli Mały Testament, Studio Bąk, Poznań 1994
Śpiewniczek Sarmacki Jacka Kowalskiego. Teksty – nuty – chwyty, Comtext, Poznań 1997
Konfederacja barska po Kowalsku, Akwilon, Poznań 1998
Śpiewnik dla rycerstwa płci obojej, Bractwo Najemne Wolna Kompania, Poznań 1999
Karol Orleański, Ronda i ballady. Ballades et rondeaux, Volumen,Warszawa 2000
Klemens Janicki, O sobie samym do potomności. Księga żalów, Elegia VII, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2000
Mały śpiewnik krucjatowy. Krótka wiadomość o wyprawach krzyżowych, Fundacja Rozwoju Komunikacji Społecznej, Warszawa 2000
Na kościółek drewniany w Kicinie, Parafia św. Józefa, Kicin 2001
Czym śpiewają niebiosa, czyli średniowiecze jak świeże bułeczki, Paganini, Kraków 2002
Napoléon Bonaparte, Clisson i Eugenia, wstęp Wanda Karkucińska, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2006
Niezbędnik Sarmaty. Poprzedzony Obroną i Uświetnieniem Sarmacji Obojej, Fundacja św. Benedykta, Poznań 2006 (Polski Śpiewnik Historyczny, t. 1) + CD
Szopka dominikańska. Choix 1988-2006, Fundacja Świętego Benedykta, Dębogóra, 2007 + CD
Niezbędnik krzyżowca czyli pieśni i opowieści krucjatowe, oprac. muzyczne pieśni i komentarz muzyczny Tomasz Dobrzański, Fundacja Świętego Benedykta, Poznań 2007 (Polski Śpiewnik Historyczny, t. 2) + CD
Niezbędnik trubadura czyli dumania, kancony i romanse, z fot. Jarosława Jarzewicza, Fundacja Świętego Benedykta, Poznań 2007 (Polski Śpiewnik Historyczny, t. 3) + CD
Niezbędnik konfederata barskiego, z fot. Jarosława Jarzewicza, Fundacja św. Benedykta, Poznań 2008 (Polski Śpiewnik Historyczny, t. 4) + CD
Konfederacja Barska po Kowalsku i Historia o Gogolewskim, z fot. Janusza Kurzawskiego, Fundacja Świętego Benedykta, Poznań 2008 + CD

ZESPOŁY
Monogramista JK
Jacek Kowalski – śpiew, gitara, teksty i melodie własne lub wybór utworów historycznych
Anita Bittner – fagot, aranżacja, kierownictwo muzyczne
Wiesław Wolnik – gitara, aranżacja
Justyna Gertner-Piechel – wiolonczela
Marzena Łopińska – flet
Robert Rekiel – instrumenty perkusyjne
Maria Gołaska – śpiew
Klub Świętego Ludwika (muzyka średniowieczna)
Jacek Kowalski – śpiew, gitara, teksty i melodie własne lub wybór utworów historycznych
Tomasz Dobrzański – aranżacja, giterna, szałamaja, flet prosty, dudy
Henryk Kasperczak – lutnia renesansowa, teorba
Agnieszka Obst – fidel
Paweł Iwaszkiewicz – szałamaja, flet prosty, dudy
Julia Kosendiak – viola da gamba
Olga Czernikow – regał (instrument), pozytyw (instrument muzyczny)
Jacek Muzioł – instrumenty perkusyjne

Dyskografia (wybór)
Simfonie Dawidowe, 1990
Trubadurzy i truwerzy po polsku, 1997
Konfederacja Barska po Kowalsku, 1998 (wznow. 2008)
Pieśń o bitwie pod Grunwaldem, 1999
Rycerze Dobrej Opieki,2003
Serce i Rozum, 2003
Otruta Markiza, 2005
Dwie Sarmacje – koncert Jacka Kaczmarskiego (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) i Jacka Kowalskiego (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) z 19 stycznia 1995, wydany na płycie dołączonej do czasopisma Christianitas w grudniu 2005)
Niezbędnik Sarmaty, 2006
Hey! Hey! Hey! Kolędy i pastorałki staropolskie, 2007
Niezbędnik krzyżowca, 2007
Pieśni drewnianych kościółków, 2007
Niezbędnik trubadura, 2008
Niezbędnik Konfederata Barskiego, 2008
Wojna i Miłość, 2009
Nie masz pana nad ułana, pienia narodowe – koncert w Radiowej Trójce 11.11.2008, 2010
Kolędowanie staropolskie, 2010
Grunwald 1410 po Kowalsku, 2010
Blokomachia, 2012
Dumy staropolskie, 2012
Idźmy! Śpiewy powstańcze 1863, 2013